Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar befolkning

Linköpings kommun har 29 stadsdelar. Vid sidan om det finns det 19 tätorter med omgivande landsbygdsområden. De stadsdelar där folkmängden ökat mest mellan 2000 och 2021 är Garnisonen, Vasastaden och Skäggetorp. Den tätort där befolkningen ökat mest är Ekängen. Stadsdelar som Vidingsjö och Ekholmen, samt tätorten Malmslätt utgör exempel på områden där folkmängden har minskat under 2000-talet. I ett längre tidsperspektiv sedan 1990 är det stadsdelarna Östra Valla och Innerstaden som har ökat sin folkmängd mest.

De största stadsdelarna i Linköpings kommun är Innerstaden med 11 590 invånare, Skäggetorp med 10 070 invånare och Ryd med 9 147 invånare. Totalt bor det 119 103 personer i tätorten Linköping. Av de övriga tätorterna i Linköpings kommun är Ljungsbro störst med 6 932 invånare, närmast följt av Malmslätt med 4 953 invånare.

Flest män bor det i Innerstaden, Ryd och Skäggetorp. I alla tre stadsdelarna bor det över 5 000 män. Överlägset flest kvinnor bor i Innerstaden, och det är den enda stadsdelen i vilken det bor fler än 5 000 kvinnor. I Skäggetorp, Gottfridsberg och Lambohov bor det fler än 4 000 kvinnor.

Den i dag största stadsdelen Innerstaden har dock haft en varierande befolkningsutveckling under de senaste 56 åren och folkmängden nådde först under inledningen av 2020-talet upp till den nivå som stadsdelen hade under mitten av 1960-talet. Folkmängden i Innerstaden minskade snabbt under slutet av 1960-talet och inledningen av 1970-talet. Därefter var folkmängden ganska stabil fram till andra halvan av 1980-talet. Sedan slutet av 1980-talet har den långsiktiga trenden varit att folkmängden i Innerstaden successivt har ökat, även om befolkningen under enstaka år har minskat något.

De största stadsdelarna finns i de centrala delarna av staden, samt i nordväst. De områden där befolkningen minskat något under 2000-talet är belägna i den sydvästra delen av staden.

Senast uppdaterad den 31 oktober 2022