Hoppa till huvudinnehåll

Födelseländer

Antalet utrikes födda boende i Linköpings kommun har ökat med 9 739 personer under de senaste tio åren. 2023 var 18,8 procent av Linköpings befolkning födda i ett annat land än Sverige. De mest förekommande födelseländerna 2023 - vid sidan om Sverige - var Irak, Syrien och Somalia. 31 procent av de utrikes födda kom från något av de tre nämnda länderna.


De mest förekommande födelseländerna i Linköpings kommun 2023 – vid sidan om Sverige – var Irak, Syrien, Somalia, Iran samt Bosnien och Hercegovina. Av de nämnda födelseländerna är det Syrien som har ökat mest sedan 2014. Somalia ökade mycket mellan 2009 och 2013 samt Irak mellan 2006 och 2009. Av dem nordiska länderna är det Finland som är det vanligaste födelselandet. Antalet personer födda i Finland har minskat under de flesta åren sedan 2000.

 


Det var framförallt från 2006 och en handfull år därefter som antalet kommuninvånare födda i Irak ökade mycket i Linköping.

 


En stor del av dem som kommer från Irak är i yrkesverksam ålder. 2023 var 1 276 av dem födda i Irak i åldern 30-44 år och 1 313 i åldern 45-64 år. Under de senaste åren har de som är födda i Syrien ökat mycket. Åldersprofilen för dem är jämnare än för dem från Irak, och för dem från Syrien är åldersgruppen 30-44 år störst. Det finns dock betydligt fler barn i skolåldrarna från Syrien än från Irak. De personer som är födda i Afghanistan har en helt annan profil och för den gruppen dominerar åldersgruppen 19-29 år mycket tydligt. För de nordiska länderna Finland och Danmark är det i stället åldersgruppen över 65 år som är störst, medan åldersgruppen 45-64 år är störst för dem i kommunen bosatta som är födda i Norge. 

 


Huvuddelen av dem som är födda i Irak kom till Sverige under det första decenniet efter sekelskiftet. 2 091 av irakierna kom till Sverige under perioden 2000-2009 medan 806 har kommit till Sverige under perioden 2010-2019. Bland länder med ett högt antal invandrade till Sverige under perioden 2010-2019 kan exempelvis Syrien, Rumänien och Afghanistan nämnas. Från de tre nämnda länderna är det betydligt fler män än kvinnor som har invandrat under 2010-talet.

Senast uppdaterad den 28 mars 2024