Hoppa till huvudinnehåll

Åldersstruktur ursprungsregioner

Antalet personer med utländsk bakgrund har fördubblats på 14 år i Linköping. 2021 hade 39 847 av kommuninvånarna i Linköping utländsk bakgrund. De vanligaste ursprungsländerna är Irak, Somalia och Syrien. I åldrarna yngre än 40 år finns det genomgående fler män än kvinnor.

För dem som har utländsk bakgrund finns det fler män än kvinnor i samtliga åldersgrupper yngre än 40 år. För dem som har svensk bakgrund gäller det för samtliga åldersgrupper yngre än 65 år, med störst skillnad för åldersgrupperna mellan 20 och 29 år. För samtliga åldersgrupper 65 år och äldre finns det lika många eller fler kvinnor än män både bland dem som har svensk respektive utländsk bakgrund.

 

För flera av de mest förekommande ursprungsländerna finns det fler män än kvinnor bosatta i kommunen. 53 procent av dem med ursprung i Irak är män, och motsvarande andel män uppgår till 54 procent för Syrien och till 62 procent för Afghanistan. För dem med ursprung i Somalia är däremot 52 procent kvinnor och för dem med ursprung i Finland är 57 procent kvinnor.

 

Åldersprofilerna varierar tydligt mellan dem som har svensk respektive utländsk bakgrund. I samtliga åldersgrupper yngre än 50 år är andelen högre för dem med utländsk bakgrund än för dem med svensk bakgrund. Det omvända förhållandet gäller för samtliga åldersgrupper som är 50 år eller äldre.

 

48 procent av personerna med utländsk bakgrund har Asien som ursprungsregion. 2021 hade 19 225 av invånarna i Linköpings kommun sitt ursprung i Asien. 5 564 hade sitt ursprung i EU utom Norden och 6 120 sitt ursprung i Afrika. Antalet personer med ursprung i Norden har under det senaste decenniet inte ökat i samma utsträckning som för andra regioner. På tio år har antalet personer med Norden som ursprungsregion ökat från 2 111 till 2 190, dvs. med 90 personer.

 

Antalet personer med utländsk bakgrund ökade från 15 852 till 39 847 personer mellan 2002 och 2021, dvs. en ökning med 23 995 personer. Under samma period ökade antalet personer med svensk bakgrund med 6 466 personer.

Utländsk bakgrund avser personer som är utrikes födda eller födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Senast uppdaterad den 23 augusti 2022