Hoppa till huvudinnehåll

Senaste kvartalen

Befolkningsförändringarna i Linköpings kommun har en tydlig säsongsvariation. Hittills under året har kommunens folkmängd ökat med 685 personer och vid det tredje kvartalets slut uppgick folkmängden till 166 212 personer.

Under det första kvartalet ökar normalt folkmängden i kommunen för att sedan minska under det andra kvartalet då ett stort antal studenter vid universitetet är färdiga med sina studier. Under det tredje kvartalet ökar folkmängden kraftigt i samband med terminsstart vid universitetet. Även under det fjärde kvartalet ökar folkmängden normalt i kommunen. Den aktuella folkmängden den 30 september uppgick till 166 212 personer.

Vid slutet av det tredje kvartalet 2022 uppgick folkmängden i Linköpings kommun till 166 212 personer. Det var 1 179 personer fler än vid det andra kvartalets slut, och 804 personer fler än fyra kvartal (ett år) tidigare. Linköping har som studentstad en naturlig säsongsvariation när det gäller befolkningsförändringarna. Under det andra kvartalet minskar befolkningen normalt genom omfattande utflyttning för att sedan öka mycket under det tredje kvartalet genom stor inflyttning.

Under det tredje kvartalet 2022 hade kommunen ett födelseöverskott på 150 personer och under de fyra senaste kvartalen har födelseöverskottet totalt uppgått till 428 personer. Under det tredje kvartalet 2022 flyttade 4 200 personer till Linköpings kommun och 3 225 personer från kommunen. Totalt minskade folkmängden med 1 179 personer under det tredje kvartalet. Sedan årsskiftet har folkmängden ökat med 685 personer i kommunen.

Senast uppdaterad den 11 november 2022

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: