Hoppa till huvudinnehåll

Senaste kvartalen

Befolkningsförändringarna i Linköpings kommun har en tydlig säsongsvariation. Hittills under året har kommunens folkmängd minskat med 114 personer och vid det andra kvartalets slut uppgick folkmängden till 166 559 personer.

Under det första kvartalet ökar normalt folkmängden i kommunen för att sedan minska under det andra kvartalet då ett stort antal studenter vid universitetet är färdiga med sina studier. Under det tredje kvartalet ökar folkmängden kraftigt i samband med terminsstart vid universitetet. Även under det fjärde kvartalet ökar folkmängden normalt i kommunen. Den aktuella folkmängden den 30 juni uppgick till 166 559 personer.

Vid slutet av det andra kvartalet 2023 uppgick folkmängden i Linköpings kommun till 166 559 personer. Det var 364 personer färre än vid det första kvartalets slut, och 1 526 personer fler än fyra kvartal (ett år) tidigare. Linköping har som studentstad en naturlig säsongsvariation när det gäller befolkningsförändringarna. Under det andra kvartalet minskar befolkningen normalt genom omfattande utflyttning för att sedan öka mycket under det tredje kvartalet genom stor inflyttning.

Under det andra kvartalet 2023 hade kommunen ett födelseöverskott på 137 personer och under de fyra senaste kvartalen har födelseöverskottet totalt uppgått till 347 personer. Under det andra kvartalet 2023 flyttade 1 816 personer till Linköpings kommun och 2 304 personer från kommunen. Totalt minskade folkmängden med 364 personer under det andra kvartalet. Sedan årsskiftet har folkmängden minskat med 114 personer i kommunen.

Senast uppdaterad den 18 augusti 2023