Hoppa till huvudinnehåll

Senaste kvartalen

Befolkningsförändringarna i Linköpings kommun har en tydlig säsongsvariation. Hittills under året har kommunens folkmängd ökat med 68 personer och vid det första kvartalets slut uppgick folkmängden till 167 472 personer.

Under det första kvartalet ökar normalt folkmängden i kommunen för att sedan minska under det andra kvartalet då ett stort antal studenter vid universitetet är färdiga med sina studier. Under det tredje kvartalet ökar folkmängden kraftigt i samband med terminsstart vid universitetet. Även under det fjärde kvartalet ökar folkmängden normalt i kommunen. Den aktuella folkmängden den 31 mars uppgick till 167 472 personer.


Vid slutet av det första kvartalet 2024 uppgick folkmängden i Linköpings kommun till 167 472 personer. Det var 68 personer fler än vid det fjärde kvartalets slut, och 549 personer fler än fyra kvartal (ett år) tidigare. Linköping har som studentstad en naturlig säsongsvariation när det gäller befolkningsförändringarna. Under det andra kvartalet minskar befolkningen normalt genom omfattande utflyttning för att sedan öka mycket under det tredje kvartalet genom stor inflyttning.

Under det första kvartalet 2024 hade kommunen ett födelseöverskott på 128 personer och under de fyra senaste kvartalen har födelseöverskottet totalt uppgått till 380 personer. Under det första kvartalet 2024 flyttade 1 921 personer till Linköpings kommun och 1 967 personer från kommunen. Totalt ökade folkmängden med 68 personer under det första kvartalet. Sedan årsskiftet har folkmängden ökat med 68 personer i kommunen.

Senast uppdaterad den 14 maj 2024