Hoppa till huvudinnehåll

Senaste kvartalen

Befolkningsförändringarna i Linköpings kommun har en tydlig säsongsvariation. Hittills under året har kommunens folkmängd ökat med 1 146 personer och vid det fjärde kvartalets slut uppgick folkmängden till 166 673 personer.

Under det första kvartalet ökar normalt folkmängden i kommunen för att sedan minska under det andra kvartalet då ett stort antal studenter vid universitetet är färdiga med sina studier. Under det tredje kvartalet ökar folkmängden kraftigt i samband med terminsstart vid universitetet. Även under det fjärde kvartalet ökar folkmängden normalt i kommunen. Den aktuella folkmängden den 31 december uppgick till 166 673 personer.

Vid slutet av det fjärde kvartalet 2022 uppgick folkmängden i Linköpings kommun till 166 673 personer. Det var 461 personer fler än vid det tredje kvartalets slut, och 1 146 personer fler än fyra kvartal (ett år) tidigare. Linköping har som studentstad en naturlig säsongsvariation när det gäller befolkningsförändringarna. Under det andra kvartalet minskar befolkningen normalt genom omfattande utflyttning för att sedan öka mycket under det tredje kvartalet genom stor inflyttning.

Under det fjärde kvartalet 2022 hade kommunen ett födelseöverskott på 16 personer och under de fyra senaste kvartalen har födelseöverskottet totalt uppgått till 363 personer. Under det fjärde kvartalet 2022 flyttade 2 080 personer till Linköpings kommun och 1 751 personer från kommunen. Totalt ökade folkmängden med 461 personer under det fjärde kvartalet. Sedan årsskiftet har folkmängden ökat med 1 146 personer i kommunen.

Senast uppdaterad den 22 februari 2023