Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bostäder

I Linköpings kommun fanns det 82 292 bostäder år 2019. Drygt hälften av dem var hyresrätter, 28 procent äganderätter (i huvudsak småhus) och 22 procent bostadsrätter.

År 2019 fanns det 41 226 hyresrätter, 18 304 bostadsrätter och 22 734 äganderätter i Linköpings kommun. Dessutom fanns det 28 bostäder där det saknas information om uppåtelseform.

Det innebär att två tredjedelar av lägenheterna i flerbostadshus utgörs av hyresrätter.

Den mest förekommande byggnadsperioden för flerbostadshus i Linköpings kommun var 1960-talet. 17 procent av de flerbostadshus som finns i kommunen byggdes mellan 1961 och 1970. Nästan hälften av de flerbostadshus som finns i dag byggdes mellan 1951 och 1980.

När det gäller småhus (villor) är det i stället 1980-talet som dominerar. Mellan 1971 och 1980 byggdes 23 procent av de småhus som finns i kommunen.

10 procent av de bostäder som 2019 fanns i Linköpings kommun var byggda 2011 eller senare.

Senast uppdaterad den 12 maj 2020