Bostäder

I Linköpings kommun fanns det 80 965 bostäder år 2018. Drygt hälften av dem var hyresrätter, 28 procent äganderätter (i huvudsak småhus) och 22 procent bostadsrätter.

År 2018 fanns det 40 593 hyresrätter, 17 764 bostadsrätter och 22 567 äganderätter i Linköpings kommun. Dessutom fanns det 41 bostäder där det saknas information om uppåtelseform.

Det innebär att två tredjedelar av lägenheterna i flerbostadshus utgörs av hyresrätter.

Den mest förekommande byggnadsperioden för flerbostadshus i Linköpings kommun var 1960-talet. 17 procent av de flerbostadshus som finns i kommunen byggdes mellan 1961 och 1970. Nästan hälften av de flerbostadshus som finns i dag byggdes mellan 1951 och 1980.

När det gäller småhus (villor) är det i stället 1980-talet som dominerar. Mellan 1971 och 1980 byggdes 24 procent av de småhus som finns i kommunen.

9 procent av de bostäder som 2018 fanns i Linköpings kommun var byggda 2011 eller senare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 december 2019