Hoppa till huvudinnehåll

Upplåtelseform i större kommuner

2023 tillhörde 50 procent av bostäderna i Linköping upplåtelseformen hyresrätt. Motsvarande andel uppgick exempelvis till 39 procent för Västerås, samt till 56 procent för Örebro.


Bland de tolv största kommunerna i landet är det i Örebro, Göteborg och Linköping som minst hälften av respektive kommuns bostäder finns i upplåtelseformen hyresrätt. Högst andel bostadsrätter finns det i Stockholm, närmast följt av Malmö och Uppsala. Jönköping är den kommun i vilken det finns högst andel äganderätter. Stockholm är den kommun där andelen bostadsrätter i bostadsbeståndet har ökat mest under de senaste 30 åren.


Antalet bostadsrätter i Linköping ökade från 10 321 år 1990 till 19 888 år 2023. I Stockholm har antalet bostadsrätter under samma period ökat från 85 347 till 255 089.

I redovisningen på denna sida samredovisas flerbostadshus, övriga hus och specialbostäder under benämningen flerbostadshus.

Senast uppdaterad den 22 april 2024