Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsarea lägenheter

65 procent av samtliga lägenheter i kommun är belägna i flerbostadshus. Av dem lägenheter som är mindre än 100 kvadratmeter finns 87 procent i flerbostadshus medan dess andel för lägenheter som är större än 100 kvadratmeter uppgår till 19 procent.

I flerbostadshus är det bostadsareor mellan 50 och 80 kvadratmeter som dominerar, med en topp på 8 566 lägenheter i storleksklassen 61-70 kvadratmeter. För samtliga storleksklasser under 100 kvadratmeter finns det fler lägenheter i flerbostadshus än i småhus. Den största storleksklassen för småhus är 111-120 kvadratmeter med 3 309 lägenheter tätt följt av 3 064 lägenheter i storleksklassen 121-130 kvadratmeter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 maj 2020