Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nybyggnation

Nybyggnationen av bostäder i kommunen har varit omfattande under de senaste åren. 2017 färdigställdes nästan lika många lägenheter som i början av 1970-talet.

2019 färdigställdes 896 bostäder i Linköpings kommun, fördelade på 778 flerbostadshus och 118 småhus. Det var en minskning på 466 bostäder jämfört med 2018 och 917 färre än 2017, då det färdigställdes 1 813 bostäder i kommunen. Det var dock ändå drygt 200 fler färdigställda lägenheter än genomsnittet på 685 nya bostäder per år som visas för perioden 2000-2019.

I början av 1970-talet var bostadsbyggandet omfattande och 1972 exempelvis färdigställdes 2 098 bostäder. 1999 färdigställdes å andra sidan endast 176 bostäder i kommunen. Sedan 2010 har det varje år färdigställts fler flerbostadshus än småhus i kommunen. Samtliga uppgifter avser nybyggda bostäder i nybyggda hus.

 

Av de lägenheter som färdigställdes 2019 var 440 i hyresrätter, 345 i bostadsrätter och 111 i äganderätter. I samtliga fall var det färre färdigställda lägenheter än åren närmast före.

 

Den mest förekommande storleken för de nybyggda lägenheterna är två rum och kök. 320 lägenheter, varav 316 i flerbostadshus, färdigställdes i den lägenhetsstorleken under 2019. Av dem 118 färdigställda småhusen var 59 i storleken fem rum och kök.

 

Med viss fördröjning finns det av naturliga skäl en koppling mellan antalet påbörjade och färdigställda bostäder. Det är möjligt att statistiskt följa antalet påbörjade bostäder sedan kommunen bildades 1971. Då befann sig nybyggnationen på en mycket hög nivå både i Linköping och övriga Sverige. 2015 nåddes en tillfällig topp med 2 314 påbörjade bostäder i kommunen som sedan följdes upp med 1 813 färdigställda bostäder 2017. Uppgifterna 1949-1952 avser dåvarande Linköpings stad. Från 1953 och framåt avser uppgifterna kommunens nuvarande administrativa område. Specialbostäder särredovisas i den bakomliggande tabellen och har inte inkluderats i flerbostadshus i denna sammanställning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 maj 2020