Hoppa till huvudinnehåll

Nybyggnation

Nybyggnationen av bostäder i kommunen har varit omfattande under de senaste åren. 2017 och 2020 färdigställdes exempelvis ungefär lika många lägenheter som under den första halvan av 1970-talet.

2021 färdigställdes 957 bostäder i Linköpings kommun, fördelade på 803 flerbostadshus och 154 småhus. Det var en minskning på 558 bostäder jämfört med 2020 och 856 färre än 2017, då det färdigställdes 1 813 bostäder i kommunen. Det var dock 220 fler färdigställda lägenheter än genomsnittet på 734 nya bostäder per år som visas för perioden 2000-2021.

I början av 1970-talet var bostadsbyggandet omfattande och 1972 exempelvis färdigställdes 2 098 bostäder. 1999 färdigställdes å andra sidan endast 176 bostäder i kommunen. Sedan 2010 har det varje år färdigställts fler flerbostadshus än småhus i kommunen. Samtliga uppgifter avser nybyggda bostäder i nybyggda hus.

 

Av de lägenheter som färdigställdes 2021 var 643 i hyresrätter, 200 i bostadsrätter och 114 i äganderätter. I samtliga fall var det färre färdigställda lägenheter än 2020.

 

Den mest förekommande storleken för de nybyggda lägenheterna 2021 var två rum och kök. 271 lägenheter, varav 267 i flerbostadshus, färdigställdes i den lägenhetsstorleken under 2021. Av dem 154 färdigställda småhusen var 94 i storleken fem rum och kök.

2019 var två rum och kök också den mest förekommande storleken för nybyggda bostäder, medan tre rum och kök var detsamma 2020.

 

Med viss fördröjning finns det av naturliga skäl en koppling mellan antalet påbörjade och färdigställda bostäder. Det är möjligt att statistiskt följa antalet påbörjade bostäder sedan kommunen bildades 1971. Då befann sig nybyggnationen på en mycket hög nivå både i Linköping och övriga Sverige. 2015 nåddes en tillfällig topp med 2 314 påbörjade bostäder i kommunen som sedan följdes upp med 1 813 färdigställda bostäder 2017. Uppgifterna 1949-1952 avser dåvarande Linköpings stad. Från 1953 och framåt avser uppgifterna kommunens nuvarande administrativa område. Specialbostäder särredovisas i den bakomliggande tabellen och har inte inkluderats i flerbostadshus i denna sammanställning.

Senast uppdaterad den 16 september 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: