Nybyggnation

Nybyggnationen av bostäder i kommunen har varit omfattande under de senaste åren. 2017 färdigställdes nästan lika många lägenheter som i början av 1970-talet.

2018 färdigställdes 1 362 bostäder i Linköpings kommun, fördelade på 1 047 flerbostadshus och 315 småhus. Det var en minskning på 451 bostäder jämfört med 2017 då det färdigställdes 1 813 bostäder i kommunen. Det var nästan lika många färdigställda bostäder som i början av 1970-talet, då det exempelvis 1972 färdigställdes 2 098 bostäder. 1999 färdigställdes å andra sidan endast 176 bostäder i kommunen. Sedan 2010 har det varje år färdigställts fler flerbostadshus än småhus i kommunen.

Underkategori

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 september 2019