Hoppa till huvudinnehåll

Större kommuner nybyggnation

2023 färdigställdes 570 bostäder per 100 000 invånare i Linköpings kommun. Det var ungefär på samma nivå som 2021, och därmed inte i närheten av de 1 153 bostäder som färdigställdes per 100 000 invånare 2017.


I ovanstående diagram går det jämföra antalet påbörjade respektive färdigställda bostäder i nybyggda hus i landets tolv största kommuner per kvartal från början av 1990-talet och framåt. Uppgifter finns även för hela riket samt för Östergötlands län. Linköping är en av fyra kommuner där det har färdigställts minst tio bostäder under varje kvartal under dessa drygt 30 år. Uppgifterna är preliminära och kan komma att revideras vid kommande uppdateringar av innehållet.

 


Diagrammet visar antalet färdigställda bostäder per år efter hustyp och upplåtelseform i landets tolv största kommuner, samt i Östergötlands län och i hela riket. Under 2023 färdigställdes flest bostäder per 100 000 invånare i Uppsala och Västerås. Under de senaste tio åren har flest bostäder i relation till folkmängden färdigställts i Uppsala och Örebro.

Senast uppdaterad den 24 maj 2024