Stadsdelar

De stora volymerna av nybyggnation koncentreras ofta till ett begränsat område respektive år. Under de senaste åren är det främst i Vasastaden, Västra Valla, Gottfridsberg, Hjulsbro och Sturefors som en omfattande nyproduktion av bostäder har ägt rum.

2017 och 2018 har det färdigställts fler bostadsrätter än hyresrätter i Linköpings kommun. Fler bostadsrätter än hyresrätter  har färdigställts under de senaste åren i exempelvis Vasastaden och Gottfridsberg. I Västra Valla (Vallastaden) dominerade hyresrätter 2017 och bostadsrätter 2018 när det gäller nyproduktionen av bostäder. I Hjulsbro färdigställdes ett stort antal äganderätter 2018 medan hyresrätterna dominerade i Sturefors.

De stadsdelar där det färdigställdes bostadsrätter under 2018 var framförallt Vasastaden, Gottfridsberg och Västra Valla. Hyresrätter färdigställdes i första hand i tätorten Sturefors samt på Stångebro. Flest äganderätter (småhus) färdigställdes i Hjulsbro och Sturefors.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019