Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar nybyggnation

De stora volymerna av nybyggnation koncentreras ofta till ett begränsat område respektive år. Under de senaste åren är det främst i Vasastaden, Västra Valla, Gottfridsberg, Hjulsbro och Sturefors som en omfattande nyproduktion av bostäder har ägt rum.

Under 1990- och 2010-talet var det nybyggnation av hyresrätter som dominerade i Innerstaden, medan bostadsrätter dominerade under det första decenniet efter sekelskiftet.

Till skillnad från 2017 och 2018 färdigställdes fler hyresrätter än bostadsrätter i kommunen 2019. Fler bostadsrätter än hyresrätter har färdigställts under de senaste åren i exempelvis Vasastaden och Gottfridsberg. I Västra Valla (Vallastaden) dominerade hyresrätter 2017 och 2019 respektive bostadsrätter 2018 när det gäller nyproduktionen av bostäder. I Hjulsbro färdigställdes ett stort antal äganderätter 2018 medan hyresrätterna dominerade i Sturefors 2018 och äganderätter 2019.

De stadsdelar där det färdigställdes bostadsrätter under 2019 var framförallt Vasastaden, Tannefors och Gottfridsberg. Hyresrätter färdigställdes i första hand i Garnisonen, Västra Valla samt i Linghem. Flest äganderätter (småhus) färdigställdes i Sturefors, Hjulsbro och Ekängen.

 

Det har kontinuerligt byggts nya bostäder i de centrala delarna av Linköping. Enstaka år har det inte färdigställts några nya bostäder i Innerstaden, men det har sällan varit flera år i rad då inte några nya bostäder har blivit klara i den centrala stadsdelen. Toppar med ett stort antal färdigställda lägenheter i Innerstaden syns exempelvis åren 1962, 1989 och 1995.

 

Vasastaden, Västra Valla, Garnisonen och Tannefors var de stadsdelar där det färdigställdes flest lägenheter 2019. Det har under de senaste 70 åren varierat mycket i vilka områden som det under olika perioder har byggts mycket nya bostäder. Kring 1950 var det mycket nybyggnation i det som i dag är ganska centrala lägen i staden, medan byggnationen i stor utsträckning var från centrum och söderut under senare delen av 1950-talet och inledningen av 1960-talet för att därefter under andra halvan av 1960-talet mer få en tyngdpunkt mot nordväst.

Senast uppdaterad den 12 maj 2020