Hoppa till huvudinnehåll

Byggnadsperiod större kommuner

32 procent av de bostäder som för tillfället finns i Linköping byggdes mellan 1961 och 1980. Det kan exempelvis jämföras med att 36 procent av bostäderna i Västerås och 31 procent i Örebro byggdes under den nämnda perioden.


11 451 bostäder har byggts i Linköping från 2011 och framåt. Under samma period har det byggts 10 563 bostäder i Västerås och 12 859 i Örebro. För tillfället finns det 47 206 bostäder per 100 000 invånare i Linköping, vilket exempelvis kan jämföras med 49 303 i Stockholm, 47 802 i Göteborg och 48 058 i Malmö.


32 procent av bostäderna i Linköping byggdes mellan 1961 och 1980. Lägst andel bostäder byggda mellan 1961 och 1980 visas för Stockholm och högst andel för Västerås. Högst andel bostäder byggda under de redovisade perioderna före 1950 visas genomgående för Stockholm. Högst andel bostäder byggda under 1950- och 1960-talen visas för Västerås, samt under 1970-talet för Linköping. Högst andel bostäder byggda under 1980-, 1990- och 2000-talen visas för Umeå, medan högst andel för 2010-talet visas för Örebro. Hittills under 2020-talet syns de nybyggda bostäderna andelsmässigt tydligast i Lund.


Observera att uppgifterna för flerbostadshus är inklusive övriga hus. De redovisade uppgifterna är exklusive specialbostäder.

Senast uppdaterad den 24 april 2024