Åldersfördelning stadsdelar

Åldersfördelningen varierar mycket mellan kommunens stadsdelar och tätorter. I centrala stadsdelar som Innerstaden och Vasastaden finns det ett stort antal ungdomar, unga vuxna och pensionärer, medan det jämförelsevis i förhållande till befolkningsstorleken finns mycket förskolebarn och skolbarn i områden som Hjulsbro, Ullstämma och Ekängen.

I Innerstaden bor det många i åldersgrupperna 25-29 år och 20-24 år. I den förstnämnda åldersgruppen bor det något fler män än kvinnor i Innerstaden, medan det omvänt i Innerstaden bor fler kvinnor än män i åldersgruppen 20-24 år. Fler kvinnor än män bor också i den centrala stadsdelen för alla åldersgrupper från 60 år och uppåt.

Nedan visas utifrån en funktionell åldersindelning hur många personer som är bosatta i respektive stadsdel, och som med tanke på sin ålder ofta har behov av kommunalt finansierad verksamhet i form av exempelvis förskola, grundskola, gymnasieskola eller någon form av äldreomsorg.

Det var ungefär 400 barn i förskoleåldern som var bosatta i Innerstaden 2019. Totalt i grundskoleåldrarna var det nästan 500 barn bosatta i Innerstaden 2019, fördelade på 183 i åldern 6-9 år, 135 i åldern 10-12 år och 181 i åldern 13-15 år. Nästan 2 960 av invånarna i Innerstaden tillhörde pensionärsåldrarna på 65 år eller äldre. I ålderklasserna över 65 år fanns det 2019 väsentligt fler kvinnor än män.

 

Högst antal personer i åldern 85 år eller äldre finns det 2018 i Innerstaden med 545 personer, närmast därefter följde Ekholmen med 324 personer och Gottfridsberg med 229 personer.

I Innerstaden dominerar dem som är födda under den första halvan av 1990-talet, och totalt bodde 2 636 personer födda under 1990-talet i Innerstaden 2019.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 mars 2020