Hoppa till huvudinnehåll

Åldersfördelning stadsdelar

Åldersfördelningen varierar mycket mellan kommunens stadsdelar och tätorter. I centrala stadsdelar som Innerstaden och Vasastaden finns det ett stort antal ungdomar, unga vuxna och pensionärer, medan det i förhållande till befolkningsstorleken exempelvis finns mycket förskolebarn och skolbarn i områden som Hjulsbro, Ullstämma och Ekängen.


I Innerstaden bor det många i åldersgrupperna 25-29 år och 20-24 år. I den yngre av de nämnda åldersgrupperna bor det för tillfället något fler kvinnor än män. Fler kvinnor än män bor också i den centrala stadsdelen för alla åldersgrupper från 50 år och uppåt.

Utifrån en funktionell åldersindelning visas nedan hur många personer som är bosatta i respektive stadsdel, och som med tanke på sin ålder ofta har behov av kommunalt finansierad verksamhet i form av exempelvis förskola, grundskola, gymnasieskola eller någon form av äldreomsorg.


Det var 282 barn i förskoleåldern som var bosatta i Innerstaden 2023. Totalt i grundskoleåldrarna var det 514 barn bosatta i Innerstaden 2023, fördelade på 182 i åldern 6-9 år, 154 i åldern 10-12 år och 178 i åldern 13-15 år. Drygt 3 000 av invånarna i Innerstaden tillhörde pensionärsåldrarna på 65 år eller äldre. I ålderklasserna över 65 år fanns det 2023 väsentligt fler kvinnor än män.

 


Antal invånare i Innerstaden som var 85 år eller äldre uppgick till 568 personer vid slutet av 2023, vilket var 15 fler än tio år tidigare.

 


Högst antal personer i åldern 85 år eller äldre fanns det 2022 i Innerstaden med 568 personer, närmast därefter följde Ekholmen med 342 personer samt Johannelund med 234, Gottfridberg med 233 och Hjulsbro med 231 personer.


I Innerstaden dominerar dem som är födda under 1990-talet, och totalt bodde 2 373 personer födda under 1990-talet i Innerstaden 2023.

Senast uppdaterad den 28 mars 2024