Hoppa till huvudinnehåll

Flyttning efter ålder i större kommuner

Kommunens befolkningsstorlek har betydande inverkan på flyttningens omfattning. Till och från Stockholm, Göteborg och Malmö är in- och utflyttningen betydligt mer omfattande än för övriga större kommuner i landet. Mest omfattande är flyttningen i åldern 20-29 år.

 


Inflyttningen 2023 för dem i åldern 20-29 år var i relation till kommunens invånarantal störst i Lund, Stockholm, Uppsala, Malmö och Linköping, samtidigt som utflyttningen i den nämnda åldern var störst för Lund, Linköping och Helsingborg. Detta innebär att Malmö, Göteborg och Stockholm hade störst positivt flyttningsnetto för åldersgruppen 20-29 år. Störst utvandring 2023 för åldersgruppen 30-39 år visades i relation till folkmängden för Lund, Uppsala och Malmö.


Det är genomgående mest flyttning i åldern 20-29 år. Det gäller för samtliga tolv kommuner och i båda riktningar. Högst procentuell andel när det gäller inflyttning 2023 visas för den nämnda åldersgruppen för Lund, Umeå, Linköping och Uppsala. Lägst andel visas för Västerås och Helsingborg. Lägst andel utflyttade i åldern 20-29 år visas för de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.


Uppgifterna om flyttning i relation till 100 000 invånare har genomgående beräknats utifrån respektive åldersgrupps storlek, dvs. flyttande i åldern 20-29 år sätts i relation till antalet personer i åldern 20-29 år osv. Uppgifterna om flyttning över kommungräns inom länet respektive över länsgräns redovisas från och med 2002. Den totala inrikes flyttningen över kommungräns redovisas för hela perioden.

Senast uppdaterad den 5 mars 2024