Hoppa till huvudinnehåll

Summerad fruktsamhet

Den summerade fruktsamheten uppgick till 1,58 födda barn per kvinna i Linköping 2021. Det var 0,31 födda barn per kvinna lägre än 2012 och 0,47 födda barn per kvinna lägre än 1991.

Kvinnor som födde barn i Linköpings kommun 2021 var i genomsnitt 31,6 år.

Den summerade fruktsamheten har i ett längre perspektiv blivit allt lägre i Linköpings kommun. Jämfört med den senaste toppnoteringen 2012 var den summerade fruktsamheten 0,31 födda barn per kvinna lägre 2021. Under de senaste 50 åren var den summerade fruktsamheten som högst 1991 med 2,05 födda barn per kvinna i Linköpings kommun och 1990 med 2,18 födda barn per kvinna i Östergötlands län. Det senaste året då den summerade fruktsamheten var högre i Linköping än i länet var 1971.

Medelåldern för kvinnor som födde barn i Linköping 2021 uppgick till 31,6 år och medelåldern för kvinnor som födde sitt första barn uppgick under året till 29,9 år.

 

Den summerade fruktsamheten för utrikes födda kvinnor uppgick 2021 till 1,76 barn per kvinna, vilket var 0,23 barn per kvinna högre än för inrikes födda kvinnor. För kvinnor födda i Sverige minskade den summerade fruktsamheten något under 2021, medan den ökade för utrikes födda kvinnor. Den högsta nivån efter sekelskiftet noterades för utrikes födda kvinnor år 2007 med 2.23 födda barn per kvinna medan den högsta nivån för inrikes födda kvinnor noterades 2012 med 1,87 födda barn per kvinna. Den summerade fruktsamheten för kvinnor födda i i Asien uppgick till 1,84 medan den för kvinnor födda i Afrika uppgick 2021 till 2,56 födda barn per kvinna, vilket kan jämföras med 4,13 födda barn per kvinna 2013.

Åldern för utrikes födda kvinnor som födde barn 2021 uppgick i genomsnitt till 31,3 år och för inrikes födda kvinnor till 31,7 år.

 

Den summerade fruktsamheten för kvinnor boende i äganderätt uppgick till 2,24 födda barn per kvinna 2021, motsvarande nivå för kvinnor boende i bostadsrätt uppgick till 1,63 födda barn per kvinna respektive 1,28 födda barn per kvinna i hyresrätt.

Den genomsnittliga åldern för kvinnor som födde barn under 2021 uppgick för de boende i äganderätt till 32,7 år, boende i bostadsrätt till 31,0 år och för boende i hyresrätt till 30,8 år.

Summerad fruktsamhet (TFR) beräknas utifrån hur många barn som kvinnor i åldern 15-49 år föder under ett år i förhållande till det totala antalet kvinnor i åldern 15-49 år. Beräkningen sker för varje ettårsklass. Summeringen görs på ett sätt som att talet anses beskriva hur många barn totalt under sin levnad som en kvinna förväntas föda utifrån den fördelning som gäller för ett år.

Senast uppdaterad den 22 augusti 2022