Hoppa till huvudinnehåll

Summerad fruktsamhet utblick till 2043

Den summerade fruktsamheten förväntas öka svagt under de närmaste åren enligt kommunens befolkningsprognos. Kvinnor födda 1994 förväntas enligt nuvarande antaganden inte ha nått upp till en summerad fruktsamhet som är högre än 1,54 vid 49 års ålder.


Den summerade fruktsamheten är för tillfället nere på 1,35 barn per kvinna i Linköping. Under de närmaste åren förväntas den enligt nuvarande antaganden i befolkningsprognosen att öka till 1,62 barn per kvinna år 2030. Även den nivån är dock väsentligt lägre än de 1,90 barn per kvinna som visades så sent som 2012. Om den summerade fruktsamheten kommer att öka snabbare än enligt nuvarande prognosantaganden kommer det att födas väsentligt fler barn under de kommande åren än enligt nuvarande befolkningsprognos.

Kvinnor födda 1994 har hittills nått upp till en summerad fruktsamhet på 0,47 barn per kvinna. Enligt den nuvarande befolkningsprognosen förväntas de vid 49 års ålder ha nått upp till en summerad fruktsamhet på 1,54. Det är väsenligt lägre än de 1,78 som kvinnor födda 1984 förväntas uppnå eller de 1,87 som kvinnor födda 1974 nådde upp till.

Redovisningen baseras på uppgifter för de kvinnor som har varit (eller förväntas vara) bosatta i kommunen respektive år. Uppgifter om eventuella barn som dessa kvinnor har fött då de har varit bosatta i en annan kommun än Linköping inkluderas inte. Kommunens nuvarande befolkningsprognos, inklusive utblick, sträcker sig fram till 2043.

Senast uppdaterad den 27 mars 2024