Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrars utbildningsnivå

8 814 kvinnor i Linköping med lång eftergymnasial utbildning hade två barn i åldern 0-17 år 2023. 3 450 av dessa kvinnor med lång eftergymnasial utbildning hade tre barn och 3 252 ett barn.


9 623 mödrar med lång eftergymnasial utbildning tillhörde ett hushåll där fadern till barnen också hade lång eftergymnasial utbildning. Vidare bodde 1 075 mödrar med kort eftergymnasial utbildning tillsammans med en man med lång eftergymnasial utbildning och 887 kvinnor med gymnasial utbildning gjorde detsamma. 

När det gäller fäder med förgymnasial utbildning var det fram till och med 2020 vanligast att även modern hade förgymnasial utbildning, men sedan 2021 har det i dessa fall varit något vanligare att modern har gymnasial utbildning. För fäder med gymnasial utbildning är det vanligast att även modern har gymnasial utbildning och för män med kort eftergymnasial utbildning är det vanligast att modern har lång eftergymnasial utbildning.

Uppgifterna om utbildningsnivå avser endast föräldrar som i hushållet har barn i åldern 0-17 år och redovisningen sker utifrån antalet barn i hushållet.


2023 fanns det i Linköping 3 015 mödrar med förgymnasial utbildning som tillhörde ett hushåll med minst ett barn i åldern 0-17 år. För dem med förgymnasial utbildning var fyra barn eller fler den mest förekommande storleken på hushållet. För dem med lång eftergymnasial utbildning var däremot två barn i hushållet mest förekommande. För mödrar födda i Sverige tillhörde 55,9 procent av dem med lång eftergymnasial utbildning ett hushåll med två barn.

Uppgifterna om utbildningsnivå avser endast mödrar som har barn i åldern 0-17 år och redovisningen sker utifrån antalet barn i hushållet.

Senast uppdaterad den 18 juni 2024