Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Behörighet till gymnasiet

I tätorterna Askeby, Berg, Slaka och Västerlösa var samtliga 16-åringar behöriga till gymnasiets yrkesprogram 2019. Det gäller även för stadsdelarna Vimanshäll, Hackefors och Jägarvallen. Mer än 95 procents behörighet visas även för Östra Valla och Hjulsbro.

Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram bland Innerstadens 16-åringar uppgick 2019 till 84 procent. Det var tre procentenheter lägre än året före. Under de två senaste åren har gymnasiebehörigheten varit något högre för flickor än för pojkar i Innerstaden.

 

I flera landsbygdsområden samt tätorter som Askeby, Berg, Slaka och Västerlösa var samtliga 16-åringar behöriga till gymnasiets yrkesprogram 2019. Även i stadsdelarna Vimanshäll, Hackefors och Jägarvallen uppgick behörigheten till 100 procent 2019. Lägst andel behöriga var det i stadsdelarna Skäggetorp och Ryd, samt i landsbygdsområdena kring Bankekind och Askeby.

Senast uppdaterad den 24 juni 2020