Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnors utbildningsnivå efter antal barn

22 procent av kvinnorna i åldern 18-69 år med lång eftergymnasial utbildning tillhörde 2023 hushåll med två barn. Motsvarande andel för kvinnor med förgymnasial utbildning uppgick till 12 procent. 54 procent av kvinnorna med lång eftergymnasial tillhörde hushåll utan barn i åldern 0-17 år, medan 58 procent av kvinnorna med förgymnasial utbildning gjorde detsamma.


9 182 kvinnor i åldern 18-69 år med lång eftergymnasial utbildning tillhörde 2023 hushåll där det fanns minst ett barn i åldern 0-17 år. Antalet kvinnor i den nämnda åldern som tillhörde hushåll utan hemmaboende barn uppgick till 10 854, vilket var 2 945 fler än 2010.

Lång eftergymnasial utbildning var 2023 den utbildningsnivå i Linköping där högst andel bodde i barnhushåll, då 45,8 procent av dem tillhörde ett hushåll med minst ett barn. Lägst andel visades för dem med kort eftergymnasial utbildning där endast 26,1 procent tillhörde ett hushåll med minst ett barn. I sammanhanget kan det nämnas att en hög andel av dem med kort eftergymnasial utbildning är förhållandevis unga och ofta befinner sig i en pågående utbildning. Mellan 2010 och 2023 ökade andelen kvinnor som tillhörde hushåll med minst ett barn för dem med förgymnasial respektive lång eftergymnasial utbildning, medan den minskade för dem med gymnasial eller kort eftergymnasial utbildning. 

33,3 procent av kvinnorna födda i Sverige tillhörde hushåll med barn i åldern 0-17 år, vilket kan jämföras med att 39,5 procent av kvinnorna födda i övriga Europa respektive 52,5 procent av kvinnorna födda utom Europa gjorde detsamma.


16,5 procent av samtliga kvinnor bosatta i äganderätt hade två barn i åldern 0-17 år boende i hushållet 2023 samtidigt som de hade lång eftergymnasial utbildning. Totalt bodde 51,5 procent av kvinnorna i äganderätt tillsammans med omyndiga barn, medan motsvarande andelar uppgick till 28,3 procent för kvinnor i bostadsrätt och 28,7 procent för kvinnor i hyresrätt. Mest vanligt förekommande utbildningsnivå för kvinnor som tillhörde hushåll med barn i åldern 0-17 år var lång eftergymnasial utbildning i äganderätt och bostadsrätt, respektive gymnasial utbildning i hyresrätt.

Mest förekommande kombination för respektive upplåtelseform var kvinna med eftergymnasial utbildning och två barn i äganderätt, kvinna med lång eftergymnasial utbildning och ett barn i bostadsrätt samt gymnasial utbildning och ett barn i hyresrätt.


17,1 procent av samtliga ensamstående kvinnor i åldern 18-69 år bodde i hushåll med minst ett barn i åldern 0-17 år 2023. 45,9 procent av dem sammanboende kvinnorna i den nämnda åldern bodde tillsammans med barn och det gjorde även 40,8 procent av kvinnorna i övriga hushåll. 

3,7 procent av samtliga ensamstående kvinnor hade gymnasial utbildning och tillhörde ett hushåll med ett barn. 12,4 procent av samtliga sammanboende kvinnor hade lång eftergymnasial utbildning och tillhörde ett hushåll med två barn. 6,0 av samtliga kvinnor med tillhörighet i övriga hushåll hade gymnasial utbildning och tillhörde ett hushåll med ett barn.

8,4 procent av samtliga kvinnor hade lång eftergymnasial utbildning och tillhörde ett hushåll med två barn, medan 4,7 procent av samtliga kvinnor hade gymnasial utbildning och tillhörde ett hushåll med ett barn. Totalt tillhörde 36,9 procent av kvinnorna ett hushåll med minst ett barn.

Uppgifterna om utbildningsnivå på denna sida avser endast kvinnor i åldern 18-69 år. Redovisningen av antalet barn i hushållet gäller samtliga barn i åldern 0-17 år. Både kvinnans egna biologiska barn i åldern 0-17 år och andra barn i åldern 0-17 år som eventuellt tillhör hushållet inkluderas.

Senast uppdaterad den 18 juni 2024