Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslöshet i större kommuner

I oktober 2023 var 5,7 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa i Linköpings kommun. Det kan exempelvis jämföras med 8,8 procent i Norrköping, 8,1 procent i Västerås och 7,3 procent i Örebro.


I oktober 2023 var 4 735 personer arbetslösa i Linköpings kommun, fördelade på 2 278 öppet arbetlösa och 2 457 arbetslösa i program. 3 007 av dem arbetslösa i Linköping var utrikes födda. 2 072 var långtidsarbetslösa, dvs. de hade varit sammanhängande arbetslösa i mer än ett år. I oktober hade 3 024 personer varit arbetslösa i minst tolv månader i Norrköping. 


I oktober 2023 var 5,7 procent av arbetskraften arbetslös i Linköpings kommun. Lägst arbetslöshet för de större kommuner visades för Umeå med 3,8 procent närmast före Jönköping med 5,1 procent. Högst var arbetslösheten i Malmö med 12,3 procent samt i Helsingborg med 10,2 procent.


Den öppna arbetslösheten uppgick till 2,7 procent i Linköping i oktober 2023, det var den näst lägsta arbetslösheten för de större kommunerna i Götaland efter Jönköping med 2,5 procent. När det gäller arbetslösa i program visades en lägre andel än i Linköping såväl i Jönköping, Stockholm, Lund och Uppsala i södra och mellersta Sverige. Kartan visar information för de tolv största kommunerna i landet.

 


För dem som har förgymnasial utbildning uppgick arbetslösheten till 25,3 procent i oktober 2023 för dem boende Linköping. Det kan jämföras med 36,1 procent i Malmö, 27,1 procent i Lund och 26,7 procent i Norrköping. För dem som hade eftergymnasial utbildning uppgick arbetslösheten till 2,9 procent i Linköping, 7,8 procent i Malmö, 5,2 procent i Norrköping och 4,2 procent i Lund.


5,8 procent av kvinnorna i arbetskraften var inskrivna som arbetslösa i Linköping i oktober 2023. Det kan exempelvis jämföras med 10,6 procent i Helsingborg och 8,6 procent i Norrköping. I Malmö, Örebro, Umeå, Uppsala och Norrköping var arbetslösheten högre för män än för kvinnor i oktober 2023.


Arbetslösheten för de utrikes födda var i oktober 2023 6,4 gånger högre för de utrikes födda än för de inrikes födda i Linköping. Inte i någon annan av landets större kommuner var det så stor skillnad i nivån för arbetslöshet mellan de inrikes och utrikes födda som i Linköping. För de inrikes födda var arbetslösheten lägst i Linköping i oktober 2023.

När ingenting annat anges avser uppgifterna på denna sida åldersgruppen 16-64 år för de redovisade åren till och med 2022, samt åldersgruppen 16-65 år från och med 2023. Texten på denna sida uppdateras en gång per år.

Uppgifterna på denna sida avser de befolkningsmässigt tolv största kommunerna i Sverige. Dessutom redovisas information avseende Östergötlands län och hela riket. 

Senast uppdaterad den 8 februari 2024