Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Anmälningstidens längd

Mer än 40 procent av dem öppet arbetslösa som är äldre än 50 år hade i mars 2020 en anmälningstid hos Arbetsförmedlingen som uppgick till minst ett år. För åldersgruppen 18-24 år hade däremot mindre än tio procent i mars 2020 varit öppet arbetslösa i mer än ett år.

 

De öppet arbetslösa personer som är yngre än 30 år har i stor utsträckning varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen i mindre än tre månader. Över 60 procent av dem i åldern 18-24 år har varit öppet arbetslösa 0-3 månader. För dem som är äldre än 55 år har däremot mindre än en fjärdedel varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen under så kort tid. I stället har mer än 40 procent av dem öppet arbetslösa som är 50 år eller äldre en anmälningstid som är längre än ett år.

Senast uppdaterad den 29 april 2020