Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar arbetslöshet

De stadsdelar som har högst arbetslöshet är Skäggetorp och Berga. I Skäggetorp ökade arbetslösheten med 0,8 procentenheter mellan 2023 och 2024 medan den var oförändrad i Berga.


Arbetslösheten för befolkningen i åldern 18-64 år var i mars 2024 klart högst i Skäggetorp med 19,8 procent. Därefter följde Berga med 11,0 procent. Även i  stadsdelarna Ramshäll och Ryd var arbetslösheten högre än 6 procent. För både män och kvinnor var arbetslösheten högst i Skäggetorp och Berga. För de som är födda i Sverige var arbetslösheten högst i Skäggetorp närmast före Ramshäll. Bland de utrikes födda var arbetslösheten högst för de som bor i Skäggetorp, Berga och Ramshäll. 


Det varierar mycket mellan olika delar av kommunen hur hög arbetslöshet det är i området. Områden med hög arbetslöshet är exempelvis Skäggetorp, Berga och Ramshäll. Låg arbetslöshet är det ofta på landsbygden, men också exempelvis i Garnisonen och Hackefors.


Andelen arbetslösa, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, i åldern 18-64 år uppgick till 3,7 procent i Innerstaden i mars 2024, vilket var 0,3 procentenheter lägre än ett år tidigare. Arbetslösheten för ungdomar i åldern 18-24 år uppgick 2024 till 2,3 procent.

Senast uppdaterad den 6 maj 2024