Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar arbetslöshet

De stadsdelar som har högst arbetslöshet är Skäggetorp och Berga. I Skäggetorp minskade arbetslösheten med 0,9 procentenheter mellan 2022 och 2023 medan minskningen uppgick till 0,8 procentenheter i Berga.

Arbetslösheten för befolkningen i åldern 18-64 år var i mars 2023 klart högst i Skäggetorp med 19,0 procent. Därefter följde Berga med 11,0 procent. I stadsdelarna Ramshäll, Ryd och Ekkällan var arbetslösheten mellan 6 och 7 procent medan den i Lambohov och Johannelund uppgick till ungefär 5 procent. För både män och kvinnor var arbetslösheten högst i Skäggetorp och Berga. Det gäller även för de som är födda i Sverige att arbetslösheten var högst i de två stadsdelarna, tillsammans med Ekkällan och Hejdegården. Bland de utrikes födda var arbetslösheten högst för de som bor i Skäggetorp, Berga och Ramshäll, samt i  Ekkällan, Tannefors och Lambohov.

Det varierar mycket mellan olika delar av kommunen hur hög arbetslöshet det är i området. Områden med hög arbetslöshet är exempelvis Skäggetorp och Berga. Låg arbetslöshet är det ofta på landsbygden, men också exempelvis i Garnisonen och Hackefors.

Senast uppdaterad den 15 juni 2023