Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar arbetslöshet

De stadsdelar som har högst arbetslöshet är Skäggetorp och Berga. I Skäggetorp ökade arbetslösheten med 1,3 procentenheter mellan 2019 och 2020 medan ökningen uppgick till 2,2 procentenheter i Berga.

Arbetslösheten för befolkningen i åldern 18-64 år var i mars 2020 klart högst i Skäggetorp med 18,3 procent. Därefter följde Berga med 10,7 procent. I stadsdelarna Ryd och Ramshäll var arbetslösheten 6,5 procent medan den i Johannelund, Ekkällan och Lambohov uppgick till mellan fem och sex procent. För både män och kvinnor var arbetslösheten högst i Skäggetorp och Berga. Det gäller även för dem som är födda i Sverige att arbetslösheten var högst i de två stadsdelarna. Bland dem utrikes födda var arbetslösheten högst för dem som bor i Skäggetorp, Berga, Ramshäll och Ullstämma.

Det varierar mycket mellan olika delar av kommunen hur hög arbetslöshet det är i området. Områden med hög arbetslöshet är exempelvis Skäggetorp och Berga. Låg arbetslöshet är det ofta på landsbygden, men också exempelvis i Garnisonen och Hackefors.

Senast uppdaterad den 29 april 2020