Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar arbetslöshet

De stadsdelar som har högst arbetslöshet är Skäggetorp och Berga. I Skäggetorp ökade arbetslösheten med 1,3 procentenheter mellan 2019 och 2020 medan ökningen uppgick till 2,2 procentenheter i Berga.

Arbetslösheten för befolkningen i åldern 18-64 år var i mars 2020 klart högst i Skäggetorp med 18,3 procent. Därefter följde Berga med 10,7 procent. I stadsdelarna Ryd och Ramshäll var arbetslösheten 6,5 procent medan den i Johannelund, Ekkällan och Lambohov uppgick till mellan fem och sex procent. För både män och kvinnor var arbetslösheten högst i Skäggetorp och Berga. Det gäller även för dem som är födda i Sverige att arbetslösheten var högst i de två stadsdelarna. Bland dem utrikes födda var arbetslösheten högst för dem som bor i Skäggetorp, Berga, Ramshäll och Ullstämma.

Det varierar mycket mellan olika delar av kommunen hur hög arbetslöshet det är i området. Områden med hög arbetslöshet är exempelvis Skäggetorp och Berga. Låg arbetslöshet är det ofta på landsbygden, men också exempelvis i Garnisonen och Hackefors.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 april 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: