Hoppa till huvudinnehåll

Åldersstruktur arbetslöshet

I mars 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 25-29 år till 603 personer och i åldern 20-24 år till 572 personer.

 

För män var antalet arbetslösa inklusive personer i program med aktivitetsstöd högst i åldersgruppen 60-64 år. För kvinnor fanns det däremot flest arbetslösa i åldersgruppen 40-44 år. I de yngsta och de äldsta åldersgrupperna fanns det fler arbetslösa män än kvinnor. Minst skillnad mellan könen visades i åldersgrupperna 45-49 år och 50-54 år.

 

5,9 procent av kvinnorna i åldern 40-44 år var i mars 2023 arbetslösa, vilket var 0,7 procentenheter högre än för männen i samma åldersgrupp. Störst skillnad var det i åldersgrupperna 60-64 år, 20-24 år, 18-19 år och 55-59 år. För personer födda i Sverige var arbetslösheten inte högre för kvinnor än för män i någon åldersgrupp.

 

De som är födda i ett annat land än Sverige är genomgående, oavsett ålder, arbetslösa i större utsträckning än de som är födda i Sverige. Bland dem som har en lång eftergymnasial utbildning var exempelvis 5,8 procent av de utrikes födda i åldern 50-54 år arbetslösa, vilket kan jämföras med 1,0 procent för de inrikes födda i samma åldersgrupp med motsvarande utbildningsnivå. För de inrikes födda med lång eftergymnasial utbildning är arbetslösheten högst i åldern 60-64 år med 2,0 procent.

Senast uppdaterad den 14 juni 2023

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 7.30-17.00.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: