Hoppa till huvudinnehåll

Åldersstruktur arbetslöshet

I mars 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 25-29 år till 603 personer och i åldern 20-24 år till 572 personer.

För män var antalet arbetslösa inklusive personer i program med aktivitetsstöd högst i åldersgruppen 60-64 år. För kvinnor fanns det däremot flest arbetslösa i åldersgruppen 40-44 år. I de yngsta och de äldsta åldersgrupperna fanns det fler arbetslösa män än kvinnor. Minst skillnad mellan könen visades i åldersgrupperna 45-49 år och 50-54 år.

 

5,9 procent av kvinnorna i åldern 40-44 år var i mars 2023 arbetslösa, vilket var 0,7 procentenheter högre än för männen i samma åldersgrupp. Störst skillnad var det i åldersgrupperna 60-64 år, 20-24 år, 18-19 år och 55-59 år. För personer födda i Sverige var arbetslösheten inte högre för kvinnor än för män i någon åldersgrupp.

 

De som är födda i ett annat land än Sverige är genomgående, oavsett ålder, arbetslösa i större utsträckning än de som är födda i Sverige. Bland dem som har en lång eftergymnasial utbildning var exempelvis 5,8 procent av de utrikes födda i åldern 50-54 år arbetslösa, vilket kan jämföras med 1,0 procent för de inrikes födda i samma åldersgrupp med motsvarande utbildningsnivå. För de inrikes födda med lång eftergymnasial utbildning är arbetslösheten högst i åldern 60-64 år med 2,0 procent.

Senast uppdaterad den 3 oktober 2023