Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Åldersstruktur arbetslöshet

I mars 2020 uppgick antalet arbetslösa i åldern 25-29 år till 726 personer och i åldern 20-24 år till 641 personer.

 

I mars 2020 var för både män och kvinnor antalet arbetslösa inklusive personer i program med aktivitetsstöd högst i åldergruppen 25-29 år. Därefter följde för män åldersgruppen 20-24 år respektive för kvinnor åldersgruppen 35-39 år. I samtliga åldersgrupper fanns det fler arbetslösa män än kvinnor, minst skillnad mellan könen visades i åldersgrupperna 18-19 år och 35-39 år.

 

6,3 procent av kvinnorna i åldern 35-39 år var i mars 2020 arbetslösa vilket var 0,3 procentenheter högre än för männen i samma åldersgrupp. I de övriga åldersgrupperna var det en högre andel män än kvinnor som var arbetslösa. Störst skillnad mellan könen var det i åldersgrupperna 20-24 år och 55-59 år. För personer födda i Sverige var arbetslösheten inte högre för kvinnor än för män i någon åldersgrupp.

 

De som är födda i ett annat land än Sverige är genomgående oavsett ålder arbetslösa i större utsträckning än dem som är födda i Sverige. Bland dem som har en lång eftergymnasial utbildning var 8,6 procent av de utrikes födda i åldern 50-54 år arbetslösa, i den nämnda åldersguppen av 1,7 procent av dem inrikes födda med motsvsrande utbildningsnivå arbetslösa. För dem inrikes födda med lång eftergymnasial utbildning är arbetslösheten högst i åldern 60-64 år med 2,2 procent.

Senast uppdaterad den 13 augusti 2020