Hoppa till huvudinnehåll

Åldersstruktur arbetslöshet

I mars 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 25-29 år till 631 personer och i åldern 20-24 år till 571 personer.

 

För män var antalet arbetslösa inklusive personer i program med aktivitetsstöd högst i åldersgrupperna 20-24 år och 25-29 år. För kvinnor fanns det däremot flest arbetslösa i åldersgruppen 30-34 år. I samtliga åldersgrupper utom två fanns det fler arbetslösa män än kvinnor. Minst skillnad mellan könen visades i åldersgrupperna 40-44 år och 30-34 år och det är också de båda åldersgrupperna som avvek 2022, då det var i just dessa åldersgrupper som något fler kvinnor än män var arbetslösa.

 

5,8 procent av kvinnorna i åldern 35-39 år var i mars 2022 arbetslösa, vilket var 0,3 procentenheter högre än för männen i samma åldersgrupp. I de övriga åldersgrupperna var det en tydligare skillnad mellan könen. Störst skillnad var det i åldersgrupperna 60-64 år, 20-24 år, 18-19 år och 55-59 år. För personer födda i Sverige var arbetslösheten inte högre för kvinnor än för män i någon åldersgrupp.

 

De som är födda i ett annat land än Sverige är genomgående, oavsett ålder, arbetslösa i större utsträckning än de som är födda i Sverige. Bland dem som har en lång eftergymnasial utbildning var exempelvis 7,6 procent av de utrikes födda i åldern 50-54 år arbetslösa, vilket kan jämföras med 1,1 procent för de inrikes födda i samma åldersgrupp med motsvarande utbildningsnivå. För de inrikes födda med lång eftergymnasial utbildning är arbetslösheten högst i åldern 60-64 år med 2,0 procent.

Senast uppdaterad den 17 juni 2022