Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslöshet per månad

Andelen arbetslösa uppgick i maj 2020 till 5,4 procent av befolkningen i åldern 16-64 år respektive till 7,0 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år.

 

I maj 2020 var 7,0 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 8,8 procent och arbetslösheten för dem utrikes födda uppgick till 20,5 procent av arbetskraften.

5,4 procent av befolkningen i åldern 16-64 år var arbetslös i maj 2020.

Antalet arbetslösa inklusive dem som var i program med aktivitetsstöd uppgick till 5 608 personer. 

I diagrammet ovan jämförs arbetslösheten under samma månad avseende olika år med varandra.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2020