Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslöshet per månad

Andelen arbetslösa uppgick i oktober 2022 till 4,5 procent av befolkningen i åldern 16-64 år respektive till 5,9 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år.

I oktober 2022 var 5,9 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 7,7 procent och arbetslösheten för de utrikes födda uppgick till 17,8 procent av arbetskraften.

4,5 procent av befolkningen i åldern 16-64 år var arbetslösa i oktober 2022.

Antalet arbetslösa inklusive de som var i program med aktivitetsstöd uppgick till 4 734 personer. 

I diagrammet ovan jämförs arbetslösheten samma månad under olika år med varandra.

Senast uppdaterad den 15 november 2022