Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslöshet per månad

Andelen arbetslösa uppgick i januari 2021 till 5,7 procent av befolkningen i åldern 16-64 år respektive till 7,3 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år.

I januari 2021 var 7,3 procent av arbetskraften i åldern 16-64 år arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 9,7 procent och arbetslösheten för dem utrikes födda uppgick till 20,5 procent av arbetskraften.

5,7 procent av befolkningen i åldern 16-64 år var arbetslösa i januari 2021.

Antalet arbetslösa inklusive dem som var i program med aktivitetsstöd uppgick till 6 010 personer. 

I diagrammet ovan jämförs arbetslösheten samma månad under olika år med varandra.

Senast uppdaterad den 11 februari 2021