Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslöshet per månad

Andelen arbetslösa uppgick i februari 2023 till 4,5 procent av befolkningen i åldern 16-65 år respektive till 5,8 procent av arbetskraften i åldern 16-65 år.

I februari 2023 var 5,8 procent av arbetskraften i åldern 16-65 år arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten uppgick till 7,6 procent och arbetslösheten för de utrikes födda uppgick till 17,1 procent av arbetskraften.

4,5 procent av befolkningen i åldern 16-65 år var arbetslösa i februari 2023.

Antalet arbetslösa inklusive de som var i program med aktivitetsstöd uppgick till 4 838 personer. 

I diagrammet ovan jämförs arbetslösheten samma månad under olika år med varandra. Notera att uppgifterna för perioden 2009-2022 avser åldersgruppen 16-64 år.

Senast uppdaterad den 15 mars 2023