Hoppa till huvudinnehåll

BRP för större kommuner

BRP per capita ökade med drygt 35 tkr för Linköping mellan 2020 och 2021. Det var dock inte i närheten av den ökning på 100 tkr per capita som visades för Stockholm mellan de båda åren.


Bruttoregionprodukten - BRP - per capita var 2021 högst i Stockholm och Göteborg bland landets tolv största kommuner, närmast därefter följde Lund, Malmö och Linköping. Mellan 2020 och 2021 ökade BRP mest per capita i Stockholm.

Redovisningen är i löpande priser. Någon korrigering för inflation har inte gjorts.
Uppgifterna för 2012-2017 reviderades i samband med SCB:s allmänna översyn av nationalräkenskaperna i maj 2020.

Senast uppdaterad den 20 februari 2024