Hoppa till huvudinnehåll

BRP

Bruttoregionprodukten (BRP) uppgick 2018 till 557 tkr per capita i Linköpings kommun, vilket var 31 tkr högre än 2018.

Bruttoregionprodukten (BRP) uppgick 2019 till 90,3 miljarder kronor för Linköpings kommun. Det var 7,3 procent högre än året före och på ett decennium har BRP i löpande priser ökat med 79 procent för Linköpings kommun. BRP per capita uppgick 2018 till 557 tkr i Linköping.

Redovisningen är i löpande priser. Någon korrigering för inflation har inte gjorts.
Uppgifterna för 2012-2017 reviderades i samband med SCB:s allmänna översyn av nationalräkenskaperna i maj 2020

Senast uppdaterad den 25 oktober 2022