Hoppa till huvudinnehåll

BRP

Bruttoregionprodukten (BRP) uppgick 2021 till 603 tkr per capita i Linköpings kommun, vilket var 36 tkr högre än 2020.


Bruttoregionprodukten (BRP) uppgick 2021 till 99,5 miljarder kronor för Linköpings kommun. Det var 7,1 procent högre än året före och på ett decennium har BRP i löpande priser ökat med 83 procent för Linköpings kommun. BRP per capita uppgick 2021 till 603 tkr i Linköping.

Redovisningen är i löpande priser. Någon korrigering för inflation har inte gjorts.
Uppgifterna för 2012-2017 reviderades i samband med SCB:s allmänna översyn av nationalräkenskaperna i maj 2020.

Senast uppdaterad den 19 december 2023