Hoppa till huvudinnehåll

BRP

Bruttoregionprodukten (BRP) uppgick 2020 till 564 tkr per capita i Linköpings kommun, vilket var 2 tkr högre än 2019.

Bruttoregionprodukten (BRP) uppgick 2020 till 92,9 miljarder kronor för Linköpings kommun. Det var 1,3 procent högre än året före och på ett decennium har BRP i löpande priser ökat med 76 procent för Linköpings kommun. BRP per capita uppgick 2020 till 564 tkr i Linköping.

Redovisningen är i löpande priser. Någon korrigering för inflation har inte gjorts.
Uppgifterna för 2012-2017 reviderades i samband med SCB:s allmänna översyn av nationalräkenskaperna i maj 2020.

Senast uppdaterad den 16 december 2022