Hoppa till huvudinnehåll

Medellivslängd större kommuner

Medellivslängden för femårsperioden 2019-2023 var för kvinnor 0,6 år längre i Linköping än i riket och 1,2 år längre för män.


För kvinnor i de större kommunerna i riket var medellivslängden för perioden 2019-2023 längst i Lund, Uppsala och Jönköping. Kortast medellivslängd för kvinnor visades under den nämnda perioden för Norrköping. Mellan 2008-2002 och 2019-2023 ökade medellivslängden för kvinnor med 2,5 år i Linköping, vilket exempelvis kan jämföras att ökningen under samma period uppgick till 2,9 år i Lund. För män var medellivslängden för perioden 2019-2023 längst i Uppsala och Lund och kortast i Malmö.


Medellivslängden redovisas som ett genomsnitt för en femårsperiod som löpande flyttas framåt ett år i sänder. Det redovisas endast uppdelat på respektive kön och inte totalt för hela befolkningen..

Senast uppdaterad den 4 april 2024