Hoppa till huvudinnehåll

Kvarboende

83 procent av befolkningen i Linköping bodde 2021 kvar i samma fastighet som de bodde i ett år tidigare. I åldersgrupperna från 55 år och uppåt bodde högst andel kvar i samma bostad som ett år tidigare, medan åldersgruppen 19-24 år uppvisar högst andel nyinflyttade till fastigheten.

23 procent av de i Innerstaden boende kvinnorna har bott i nuvarande fastighet i minst tio år. 78 procent av dem hade bott i nuvarande fastighet i minst än ett år. Motsvarande procentandelar för män visar att 22 procent har bott i nuvarande fastighet i minst tio år samt att 78 procent av männen hade bott i nuvarande fastighet i ett år eller mer.

De nyinflyttade till en fastighet i Innerstaden 2021 var i stor utsträckning i åldern 19-24 år. 49 procent av dem i åldern 19-24 hade bott mindre än ett i nuvande fastighet vid årets slut. Över hälften av dem som var 65 år eller äldre hade bott i nuvarande fastighet i minst tio år.

Framförallt är det i hyresrätterna som en hög andel av de boende har bott förhållandevis kort tid i nuvarande fastighet.

Senast uppdaterad den 24 augusti 2022