Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar befolkningsförändringar

De stadsdelar där befolkningen har ökat mest under det senaste decenniet är Garnisonen, Skäggetorp och Vasastaden.

De stadsdelar där det för tillfället föds flest barn är Skäggetorp, Vastastaden och Innerstaden. Innerstaden, Ekholmen och Gottfridsberg är de stadsdelar där det avlider flest personer. Flyttningen till och från stadsdelen brukar vara mest omfattande för Ryd, Innerstaden, Vasastaden och Skäggetorp.

 

Kartan visar att antalet födda barn för tillfället är störst i stadsdelarna Skäggetorp, Vasastaden och Innerstaden. För åtta år sedan 2011 var det dock fortfarande i stadsdelen Lambohov som det föddes flest barn. Centrala stadsdelar som Innerstaden och Vasastaden tillhör ofta de fem stadsdelar där det föds flest barn.

De som flyttar till Innerstaden är i första hand i åldern 25-34 år och därefter i åldern 19-24 år. Ännu fler flyttar ifrån Innerstaden i åldern 25-34 år än till stadsdelen. Flyttningsöverskottet är därför tydligast i åldern 19-24 år. Även för åldersgrupperna 65 år eller äldre visas ett tydligt flyttningsöverskott. Innerstaden har för åldersgrupperna 6-12 år och 13-18 år normalt också ett flyttningsöverskott. Negativa flyttningsnetton visas däremot vid sidan om åldersgruppen 25-34 år även för åldersgrupperna 0-5 år och 35-49 år. Mönstret är förhållandevis stabilt över tiden, även om det mellan olika år varierar om det är in- eller utflyttningen som är störst för, åldersgruppen 50-64 år.

Under 2019 var 39 av dem kvinnor bosatta i Innerstaden som födde barn i åldern 30-34 år. 35 var i åldern 25-29 år och 19 var i åldern 35-39 år. 5 kvinnor äldre än 40 år och bosatta i Innerstaden födde barn under 2019. I Innerstaden födde ungefär 10 procent av samtliga kvinnor i åldern 30-34 år barn under 2019. 2010, 2013 och 2015 var antalet kvinnor som födde barn fler i åldern 25-29 år än i åldern 30-34 år.

Till skillnad från närmast föregående år var det i Innerstaden 2019 genomgående fler avlidna kvinnor än män i de olika åldersgrupperna. 2019 var det första året under den redovisade perioden då det avled fler kvinnor än män i åldern 75-84 år. I åldersgruppen 85-94 år var det 38 kvinnor och 29 män som avled, för båda könen var det i den åldersgruppen som flest personer avled.

Senast uppdaterad den 5 juni 2020