Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar befolkningsförändringar

De stadsdelar där befolkningen har ökat mest under det senaste decenniet är Garnisonen, Skäggetorp och Vasastaden.

De stadsdelar där det för tillfället föds flest barn är Skäggetorp, Berga och Lambohov. Innerstaden, Skäggetorp och Ekholmen är de stadsdelar där det avlider flest personer. Flyttningen till och från stadsdelen brukar vara mest omfattande för Ryd, Innerstaden, Vasastaden och Skäggetorp.

 

Kartan visar att antalet födda barn för tillfället är störst i stadsdelarna Skäggetorp, Berga och Lambohov. Det brukar variera mellan Skäggetorp och Lambohov i vilken stadsdel som det föds flest barn under ett år. Centrala stadsdelar som Innerstaden och Vasastaden tillhör ofta de fem stadsdelar där det föds flest barn.

De som flyttar till Innerstaden är i första hand i åldrarna 19-24 år eller 25-34 år. Ännu fler flyttar ifrån Innerstaden i åldern 25-34 år än till stadsdelen. Flyttningsöverskottet är därför tydligast i åldern 19-24 år. Även för åldersgrupperna 65 år eller äldre visas ett tydligt flyttningsöverskott. Innerstaden har för åldersgrupperna 6-12 år och 13-18 år normalt också ett flyttningsöverskott. Negativa flyttningsnetton visas däremot vid sidan om åldersgruppen 25-34 år även för åldersgruppen 0-5 år. Mönstret är förhållandevis stabilt över tiden, även om det mellan olika år varierar om det är in- eller utflyttningen som är störst för åldersgrupperna 35-49 år och 50-64 år.

Under 2021 var 43 av dem kvinnor bosatta i Innerstaden som födde barn i åldern 30-34 år. 26 var i åldern 25-29 år och 19 var i åldern 35-39 år. 5 kvinnor äldre än 40 år och bosatta i Innerstaden födde barn under 2021. I Innerstaden födde ungefär 10 procent av samtliga kvinnor i åldern 30-34 år barn under 2021.
2010, 2013, 2015 och 2020 var antalet kvinnor som födde barn fler i åldern 25-29 år än i åldern 30-34 år.

Det brukar vara fler avlidna kvinnor än män i de äldre åldersgrupperna för Innerstaden. I åldersgruppen 85-94 år var det 48 kvinnor och 21 män som avled 2021.

Senast uppdaterad den 26 oktober 2022