Hoppa till huvudinnehåll

Basområden befolkningsförändringar

De basområden där befolkningen ökade mest under 2021 var Universitetsområdet, Ebbepark, Södra Ekkällan, Vikingstad södra, Norrberga och Innerstaden nordväst. Bland de basområden där befolkningen minskade märks Alsätter västra, Rosendal, Johannelund västra och Stolplyckan.

Innerstaden nordost hade ett negativt födelsenetto men ett positivt flyttningsnetto under 2021 och folkmängden ökade med 26 personer under året. 19 basområden hade både negativt flyttningsnetto och negativt födelsenetto. Bland dem märks exempelvis Stolplyckan, Gamla Valla, Hunneberg och Kvinneby. 42 basområden hade 2021 både positivt födelseöverskott och positivt flyttningsnetto. Exempelvis Södra Ekkällan, Vikingstad södra, Norrberga, Innerstaden nordväst, Fridhem och Vallastaden. 

De basområden där antalet födda barn var högst under 2021 var Sörgården, Södra Ekkällan, Västerberga och Norrberga. Födelseöverskottet var störst i Södra Ekkällan, Sörgården och Norrberga. Störst negativt födelsenetto visas för Innerstaden nordost, Hunneberg och Mariedal. Störst inflyttning var det till Alsätter västra, Sörgården, Nygård och Södra Ekkällan, medan Universitetsområdet, Ebbepark och Södra Ekkällan hade störst positivt flyttningsnetto.

Under 2021 var det i första hand genom genom flyttning inom kommunen som Innerstaden nordost totalt sett fick ett tydligt flyttningsöverskott på 55 personer. Flyttningsnettot i förhållande till andra länder uppgick till plus 24 personer, i förhållande till andra län minus fyra, i relation till andra kommuner i Östergötlands län minus tio, samt i relation till andra områden i Linköpings kommun plus 45. 


De basområden i vilka flest flyttade till bostäder som har färdigställts under perioden 2011-2020 var 2021 Södra Ekkällan, Vallastaden och Steninge. Närmast därefter följde Universitetsområdet och Innerstaden nordväst.Störst inflyttning till bostäder som byggdes under perioden 2001-2010 var det i Universitetsområdet, T1 norra och Nedre Vasastaden. Utflyttningen från bostäder byggda 2011-2020 var störst från Södra Ekkällan, Steninge och Vallastaden.

Under 2021 var det i basområdena Alsätter västra, Sörgården och Solhaga som högst antal personer flyttade till hyresrätter. Utflyttningen från hyresrätter var också störst för Alsätter västra, Sörgården och Solhaga. Till bostadsrätter i Kungsberget, Fridhem och Vallastaden var det omfattande inflyttning under 2021. Utflyttningen från bostadsrätter var störst för Kungsberget, Steninge och Vallastaden. Inflyttningen till äganderätter var under året störst i Ekängen södra, Gamla Malmslätt och Hjulsbro östra. Utflyttningen från äganderätter var störst i Gamla Malmslätt, Björnkärr och Hjulsbro östra.

 

Utrikes födda flyttade under 2021 i första hand till Sörgården, Nygård och Alsätter västra, medan dem inrikes födda i första hand flyttade till Alsätter västra, Södra Ekkällan och Universitetsområdet. Utflyttningen för de utrikes födda var också störst från Sörgården, Alsätter västra, och Nygård. Personer födda i Sverige flyttade under 2021 främst ifrån basområdena Alsätter västra, Gamla Gottfridsberg och Nedre Vasastaden.

Senast uppdaterad den 26 oktober 2022