Basområden

De basområden där befolkningen ökade mest under 2018 var Steninge, Harvestad, Sturefors norra och Vallastaden. Bland de basområden där befolkningen minskade märks Västerberga, Kungsberget och Österberga norra.

Innerstaden nordost tillhörde de basområden där flyttningsnettot var positivt medan födelseöverskottet var negativt 2018. Andra basområden med samma mönster var bland annat Innerstaden sydväst, Nedre Vasastaden, Åleryd, Gamla Tannefors och Gamla Valla. 41 basområden hade 2018 både positivt födelseöverskott och positivt flyttningsnetto. Exempelvis Steninge, Sturefors norra, Harvestad, Vallastaden, Skarpan och Södra Ekkällan. Bland dem basområden som hade negativa netton för båda värdena märks exempelvis Ekholmen, Stolplycklan och Åbylund.

De basområden där antalet födda barn var högst under 2018 var Sörgården, Västerberga, Harvestad och Rosendal. Födelseöverskottet var störst i Harvestad, Västerberga och Steninge. Störst inflyttning var det till Alsätter västra och Sörgården, medan Steninge, Sturefors norra, Harvestad och Vallastaden hade störst positivt flyttningsnetto.

Under 2018 var det i första hand genom omflyttning inom kommunen samt genom flyttning från andra länder som Innerstaden nordost totalt sett fick ett tydligt flyttningsöverskott på 50 personer. Flyttningsnettot i förhållande till andra områden i Linköpings kommun uppgick till plus 31, från andra länder till plus 19, samt till plus ett i förhållande till andra kommuner i Östergötlands län och minus ett i förhållande till kommuner i andra län. 

De basområden i vilka flest flyttade till bostäder som har färdigställts under det senaste årtiondet var 2018 Steninge, Vallastaden, Harvestad, Sturefors norra och Södra Ekkällan. Störst inflyttning till bostäder som byggdes under perioden 2001-2010 var det i T1, Universitetsområdet och Nedre Vasastaden. Utflyttningen från bostäder byggda under det senaste decenniet var störst från Södra Ekkällan, Vallastaden och Steninge. 

Under 2018 var det i basområdena Alsätter västra, Sörgården och Gamla Valla som högst antal personer flyttade till hyresrätter. Utflyttningen från hyresrätter var störst för Alsätter västra, Sörgården och Gamla Gottfridsberg. Till bostadsrätter i Steninge, Vallastaden och Nedre Vasastaden var det omfattande inflyttning under 2018. Utflyttningen från bostadsrätter var störst för Nedre Vasastaden, Ekholmen och Munkhagen. Inflyttningen till äganderätter var under året störst i Harvestad, Sturefors norra, Ånestad norra och Gamla Malmslätt. Utflyttningen från äganderätter var störst i Ånestad norra, Blästad, Gamla Malmslätt och Björnkärr.

Utrikes födda flyttade under 2018 i första hand till Sörgården, Alsätter västra, och Nygård, medan dem inrikes födda i första hand flyttade till Alsätter västra, Gamla Valla och Steninge. Utflyttningen för de utrikes födda var också störst från Sörgården, Alsätter västra, och Nygård. Personer födda i Sverige flyttade under 2018 främst ifrån basområdena Alsätter västra, Gamla Valla och Gamla Gottfridsberg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019