Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Riktad flyttning stadsdelar

Dem som flyttade från Innerstaden under 2019 flyttade i första hand till de närliggande stadsdelarna Vasastaden, Gottfridsberg och Tannefors.

 

Utflyttning från Innerstaden till andra stadsdelar inom kommunen var under 2019 störst till den närliggande stadsdelen Vasastaden med 204 personer. Närmast därefter följde likaledes närliggande Gottfridsberg med 123 personer och Tannefors med 98 personer.

 

Bland tätorterna i kommunen var utflyttningen mest omfattande till Ljungsbro. Vid sidan om tidigare nämnda stadsdelar var utflyttningen från Innerstaden också förhållandevis omfattande till Östra Valla, Garnisonen, Vimanshäll, Ryd, Skäggetorp och Johannelund. Kartan visar också att det inom centralorten finns en tendens till att utflyttningen successivt blir allt mindre från Innerstaden ju längre ut från de centrala delarna av staden som relationsstadsdelen är belägen.

 

Utflyttningen av kvinnor från Innerstaden har i första hand gått till samma stadsdelar den totala utflyttningen har varit mest omfattande, dvs. Vasastaden, Gottfridsberg och Tannefors. Överhuvudtaget är det i stor utsträckning samma stadsdelar som både kvinnor och män har flyttat till från Innerstaden. Det är först på den sjätte platsen som rangordningen växlar mellan könen, då fler kvinnor än män flyttat till Ryd och omvänt fler män än kvinnor till Skäggetorp.

 

Utflyttning av förvärvsarbetande från Innerstaden gick till stadsdelarna Vasastaden, Gottfridsberg, Tannefors och Garnisonen. De ej förvärvsarbetande vuxna flyttade också till Vasastaden, Gottfrridsberg och Tannefors i första hand, därefter följde Ryd och Östra Valla. Barn under 15 år som flyttade från Innerstaden flyttade främst till Vasastaden, Hjulsbro och Gottfridberg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 juni 2020