Hoppa till huvudinnehåll

Riktad flyttning stadsdelar

Dem som flyttade från Innerstaden under 2021 flyttade i första hand till de närliggande stadsdelarna Vasastaden, Östra Valla och Gottfridsberg.

 

Utflyttning från Innerstaden till andra stadsdelar inom kommunen var under 2021 störst till den närliggande stadsdelen Vasastaden med 210 personer. Närmast därefter följde likaledes närliggande Östra Valla med 104 personer och Gottfridsberg med 103 personer.

 

Bland tätorterna i kommunen var utflyttningen från Innerstaden mest omfattande till Sturefors. Vid sidan om tidigare nämnda stadsdelar var utflyttningen från Innerstaden också förhållandevis omfattande till Tannefors, Ryd, Garnisonen, Lambohov, Berga, Skäggetorp och Johannelund. Kartan visar också att det inom centralorten finns en tendens till att utflyttningen successivt blir allt mindre från Innerstaden ju längre ut från de centrala delarna av staden som relationsstadsdelen är belägen.

 

Utflyttningen av kvinnor från Innerstaden har i första hand gått till samma stadsdelar den totala utflyttningen har varit mest omfattande, dvs. Vasastaden, Östra Valla och Gottfridsberg. Överhuvudtaget är det i stor utsträckning samma stadsdelar som både kvinnor och män har flyttat till från Innerstaden.

 

Utflyttning av förvärvsarbetande från Innerstaden gick till stadsdelarna Vasastaden, Tannefors, Östra Valla, Gottfridsberg och Garnisonen. De ej förvärvsarbetande vuxna flyttade också till Vasastaden och Gottfridsberg i första hand, därefter följde Ryd, Östra Valla och Tannefors. Barn under 15 år som flyttade från Innerstaden flyttade främst till Östra Valla, Gottfridsberg och Vasastaden.

Senast uppdaterad den 26 oktober 2022

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: