Hoppa till huvudinnehåll

Riktad flyttning stadsdelar

De som flyttade från Innerstaden under 2023 flyttade i första hand till de närliggande stadsdelarna Vasastaden, Östra Valla och Gottfridsberg.


Utflyttning från Innerstaden till andra stadsdelar inom kommunen var under 2023 störst till den närliggande stadsdelen Vasastaden med 214 personer. Närmast därefter följde likaledes närliggande Östra Valla med 111 personer och Gottfridsberg med 104 personer.


Bland tätorterna i kommunen var utflyttningen från Innerstaden mest omfattande till Vikingstad och Ljungsbro. Vid sidan om tidigare nämnda stadsdelar var utflyttningen från Innerstaden också förhållandevis omfattande till Tannefors, Ryd, Garnisonen och Berga. Kartan visar också att det inom centralorten finns en tendens till att utflyttningen successivt blir allt mindre från Innerstaden ju längre ut från de centrala delarna av staden som relationsstadsdelen är belägen.

 


Utflyttningen av kvinnor från Innerstaden har i första hand gått till samma stadsdelar den totala utflyttningen har varit mest omfattande, dvs. Vasastaden, Östra Valla och Gottfridsberg. Överhuvudtaget är det i stor utsträckning samma stadsdelar som både kvinnor och män har flyttat till från Innerstaden.

 


Utflyttning av förvärvsarbetande från Innerstaden gick till stadsdelarna Vasastaden, Gottfridsberg, Östra Valla, Garnisonen och Tannefors. De ej förvärvsarbetande vuxna flyttade också till Vasastaden i första hand, därefter följde Östra Valla, Gottfridsberg och Västra Valla. Barn under 14 år som flyttade från Innerstaden flyttade främst till Berga, Ryd och Gottfridsberg.

Senast uppdaterad den 29 maj 2024