Hoppa till huvudinnehåll

Basområden kvarboende

Vid en studie av kvarboende är det tydligt att det är betydligt färre som har bott länge i hyresrätter än i äganderätter.

 

146 av dem i åldern 19-24 år boende i Innerstaden nordost hade bott i nuvarande fastighet i mindre än ett år vid årets slut 2021. Totalt 175 i den nämnda åldern hade bott mer än ett år i nuvarande fastighet.

I basområden nära universitetet, samt i flera basområden med få invånare har en hög andel av dem i åldern 19-24 år bott mindre än ett år i nuvarande fastighet.

I flera landsbygdsområden med få hyresrätter, samt i exempelvis Aspnäset och Skonberga har en hög andel av dem som bor i hyresrätter bott i nuvarande fastighet i minst tio år.

 

Senast uppdaterad den 24 augusti 2022