Hoppa till huvudinnehåll

Andel kvarboende

84 procent av befolkningen i Linköping bodde 2023 kvar i samma fastighet som de bodde i ett år tidigare. I åldersgrupperna från 55 år och uppåt bodde högst andel kvar i samma bostad som ett år tidigare, medan åldersgruppen 19-24 år uppvisar högst andel nyinflyttade till fastigheten.


De nyinflyttade till Innerstaden 2023 var i stor utsträckning i åldern 19-24 år. 47 procent av dem i åldern 19-24 hade bott mindre än ett år i nuvarande fastighet vid årets slut. Över hälften av dem som var 65 år eller äldre hade bott i nuvarande fastighet i minst tio år.


De stadsdelar där högst andel av barnen i åldern 6-12 år har bott mellan fem och tio år i nuvarande fastighet är Harvestad, Ullstämma, Jägarvallen, Vidingsjö och Hackefors.

 


25 procent av de i Innerstaden boende kvinnorna har bott i nuvarande fastighet i minst tio år. 80 procent av dem hade bott i nuvarande fastighet i minst än ett år. Motsvarande procentandelar för män visar att 24 procent har bott i nuvarande fastighet i minst tio år samt att 80 procent av männen hade bott i nuvarande fastighet i ett år eller mer.


Framförallt är det i hyresrätterna som en hög andel av de boende har bott förhållandevis kort tid i nuvarande fastighet.

Senast uppdaterad den 11 juni 2024