Hoppa till huvudinnehåll

Drivmedel personbilar

Antalet personbilar som drivs med bensin minskar successivt i kommunen. Mellan 2008 och 2023 minskade andelen personbilar drivna med bensin från 87 till 48 procent, vilket i antal motsvarar en minskning på 18 418 bilar.

2023 hade 48 procent av personbilarna i Linköping bensin som drivmedel. Näst högst andel visades för diesel med 31 procent. Även om bensin fortfarande används som drivmedel för nästan hälften av personbilarna i kommunen är det ändå en väsentligt lägre andel än de 87 procent som använde bensin 2008.

Antalet personbilar drivna av bensin minskade med 1 170 stycken mellan 2022 och 2023, ned till 33 106 bilar. 20 971 bilar hade 2023 diesel som drivmedel, 4 137 bilar drevs med el, medan 3 050 bilar var elhybrider. Antalet rena elbilar ökade under 2023 med 951 stycken. 

Av de nyregistrerade personbilarna 2023 var 33 procent drivna av el, 21 procent laddhybrider och 23 procent bensinbilar. Från och med 2022 har el varit det mest förekommande drivmedlet för de nyregistrerade bilarna.

Bensin Fordon som endast har bensin som drivmedel.
Diesel Fordon som har diesel, biodiesel eller dessa i kombination med varandra som drivmedel.
El Fordon som endast har el som drivmedel.
Elhybrider Fordon som har el i kombination med annat bränsle, tex bensin eller diesel, som drivmedel. Elhybrid kan även urskiljas med hjälp av utsläppsklass och/eller elfordon med märkningen el/elhybrid. Elhybrider är inte externt laddbara till skillnad från laddhybrider utan laddas under körning genom att återvinna rörelseenergi. Elhybrider inkluderar även mildhybrider.
Laddhybrider Fordon som är laddningsbara via eluttag och som har el i kombination med annat bränsle, tex bensin eller diesel, som drivmedel. Laddhybrid kan urskiljas med hjälp av utsläppsklass och/eller elfordon med märkningen laddhybrid. Särredovisas inte före 2013 utan samredovisas för perioden 2008-2012 med elhybrid.
Etanol Fordon som har etanol, E85 eller ED95 som första eller andra drivmedel.
Gas Fordon som har naturgas, biogas eller metangas som första eller andra drivmedel.

Senast uppdaterad den 15 februari 2024