Hoppa till huvudinnehåll

Drivmedel personbilar

Antalet personbilar som drivs med bensin minskar successivt i kommunen. Mellan 2008 och 2022 minskade andelen personbilar drivna med bensin från 87 till 49 procent, vilket i antal motsvarar en minskning på 17 248 bilar.

 

2022 hade 49 procent av personbilarna i Linköping bensin som drivmedel. Näst högst andel visades för diesel med 32 procent. Även om bensin fortfarande används som drivmedel för nästan hälften av personbilarna i kommunen är det ändå en väsentligt lägre andel än de 87 procent som använde bensin 2008.

Antalet personbilar drivna av bensin minskade med 1 709 stycken mellan 2021 och 2022 ned till 34 276 bilar. 22 645 bilar hade 2022 diesel som drivmedel, 3 186 bilar drevs med el  medan 3 082 bilar var elhybrider. Antalet rena elbilar ökade under 2022 med 1 469 stycken. 

Av de nyregistrerade personbilarna 2022 var 34 procent drivna av el, 22 procent laddhybrider och 21 procent bensinbilar. 2022 var det första året som el var mest förekommande bland de nyregistrerade bilarna.

Bensin Fordon som endast har bensin som drivmedel.
Diesel Fordon som har diesel, biodiesel eller dessa i kombination med varandra som drivmedel.
El Fordon som endast har el som drivmedel.
Elhybrider Fordon som har el i kombination med annat bränsle, tex bensin eller diesel, som drivmedel. Elhybrid kan även urskiljas med hjälp av utsläppsklass och/eller elfordon med märkningen el/elhybrid. Elhybrider är inte externt laddbara till skillnad från laddhybrider utan laddas under körning genom att återvinna rörelseenergi. Elhybrider inkluderar även mildhybrider.
Laddhybrider Fordon som är laddningsbara via eluttag och som har el i kombination med annat bränsle, tex bensin eller diesel, som drivmedel. Laddhybrid kan urskiljas med hjälp av utsläppsklass och/eller elfordon med märkningen laddhybrid. Särredovisas inte före 2013 utan samredovisas för perioden 2008-2012 med elhybrid.
Etanol Fordon som har etanol, E85 eller ED95 som första eller andra drivmedel.
Gas Fordon som har naturgas, biogas eller metangas som första eller andra drivmedel.

Senast uppdaterad den 20 februari 2023