Hoppa till huvudinnehåll

Drivmedel personbilar

Antalet personbilar som drivs med bensin minskar successivt i kommunen. Mellan 2008 och 2021 minskade andelen personbilar drivna med bensin från 87 till 51 procent, vilket i antal motsvarar en minskning på 15 539 bilar.

 

2021 hade 51 procent av personbilarna i Linköping bensin som drivmedel. Näst högst andel visades för diesel med 34 procent. Även om bensin fortfarande används som drivmedel för mer än hälften av personbilarna i kommunen är det ändå en väsentligt lägre andel än de 87 procent som använde bensin 2008.

Antalet personbilar drivna av bensin minskade med 1 042 stycken mellan 2020 och 2021 ned till 35 985 bilar. 23 679 bilar hade 2021 diesel som drivmedel, 2 783 bilar etanol som drivmedel medan 2 784 bilar var elhybrider. Antalet laddhybrider ökade under 2021 med 1 047 stycken upp till 2 617 personbilar.

Av de nyregistrerade personbilarna 2021 var 31 procent drivna av bensin, 14 procent av diesel, 22 procent laddhybrider, 19 procent elbilar och 13 procent var elhybrider.

Bensin Fordon som endast har bensin som drivmedel.
Diesel Fordon som har diesel, biodiesel eller dessa i kombination med varandra som drivmedel.
El Fordon som endast har el som drivmedel.
Elhybrider Fordon som har el i kombination med annat bränsle, tex bensin eller diesel, som drivmedel. Elhybrid kan även urskiljas med hjälp av utsläppsklass och/eller elfordon med märkningen el/elhybrid. Elhybrider är inte externt laddbara till skillnad från laddhybrider utan laddas under körning genom att återvinna rörelseenergi. Elhybrider inkluderar även mildhybrider.
Laddhybrider Fordon som är laddningsbara via eluttag och som har el i kombination med annat bränsle, tex bensin eller diesel, som drivmedel. Laddhybrid kan urskiljas med hjälp av utsläppsklass och/eller elfordon med märkningen laddhybrid. Särredovisas inte före 2013 utan samredovisas för perioden 2008-2012 med elhybrid.
Etanol Fordon som har etanol, E85 eller ED95 som första eller andra drivmedel.
Gas Fordon som har naturgas, biogas eller metangas som första eller andra drivmedel.

Senast uppdaterad den 22 februari 2022