Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Drivmedel personbilar

Antalet personbilar som drivs med bensin minskar successivt i kommunen. Mellan 2008 och 2019 minskade andelen personbilar drivna med bensin från 87 till 54 procent, vilket i antal motsvarar en minskning på 13 869 bilar.

 

2019 hade 54 procent av personbilarna i Linköping bensin som drivmedel. Näst högst andel visades för diesel med 35 procent. Även om bensin fortfarande används som drivmedel för mer än hälften av personbilarna i kommunen är det ändå en väsentligt lägre andel än de 87 procent som använde bensin 2008.

Antalet personbilar drivna av bensin minskade med 666 stycken mellan 2018 och 2019 ned till 37 655 bilar. 24 326 bilar hade 2019 diesel som drivmedel, 3 127 bilar etanol som drivmedel medan 2 287 bilar var elhybrider.

Av de nyregistrerade personbilarna 2019 var 44 procent drivna av bensin, 29 procent av diesel och 16 procent var elhybrider.

Bensin Fordon som endast har bensin som drivmedel.
Diesel Fordon som har diesel, biodiesel eller dessa i kombination med varandra som drivmedel.
El Fordon som endast har el som drivmedel.
Elhybrider Fordon som har el i kombination med annat bränsle, tex bensin eller diesel, som drivmedel. Elhybrid kan även urskiljas med hjälp av utsläppsklass och/eller elfordon med märkningen el/elhybrid. Elhybrider är inte externt laddbara till skillnad från laddhybrider utan laddas under körning genom att återvinna rörelseenergi. Elhybrider inkluderar även mildhybrider.
Laddhybrider Fordon som är laddningsbara via eluttag och som har el i kombination med annat bränsle, tex bensin eller diesel, som drivmedel. Laddhybrid kan urskiljas med hjälp av utsläppsklass och/eller elfordon med märkningen laddhybrid. Särredovisas inte före 2013 utan samredovisas för perioden 2008-2012 med elhybrid.
Etanol Fordon som har etanol, E85 eller ED95 som första eller andra drivmedel.
Gas Fordon som har naturgas, biogas eller metangas som första eller andra drivmedel.

Senast uppdaterad den 15 maj 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: