Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samtliga fordon i trafik

I Linköping fanns det totalt 69 720 personbilar i trafik i Linköping 2019. 57 179 av dem var registrerade på fysiska personer, medan var 12 541 registrerade på juridiska personer. 6 942 personbilar var leasade på minst ett år. År 2019 fanns det totalt personbilar inregistrerade 428 personbilar per 1000 invånare, vilket kan jämföras med att det år 1953 endast fanns 71 personbilar per 1000 invånare.

2019 fanns det totalt registrerade 69 720 personbilar i trafik i Linköpings kommun. Dessutom fanns det bland annat 7 666 lastbilar, 221 bussar och 4 073 motorcyklar. Dessutom fanns det 3 257 traktorer och 14 365 släpvagnar. Lastbilarna fördelades på 6 605 lätta lasbilar och 1 061 tunga lastbilar.

 

Antalet personbilar leasade på minst ett år har ökat från 2 538 år 2004 till 6 942 år 2019.

 

Mellan 1953 och 2019 ökade antalet personbilar i trafik från 4 178 till 69 720 personbilar. Antalet personbilar per 1000 invånare uppgick 1953 till 71, vilket kan jämföras med att det 2019 fanns 428 personbilar i trafik per 1000 invånare. 1966 fanns det knappt 250 personbilar per 1000 invånare och 1983 fanns det 350 personbilar per 1000 invånare.

Uppgifterna för perioden 1953 till 1969 avser dåvarande Linköpings stad.

Senast uppdaterad den 20 augusti 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: