Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samtliga fordon i trafik

I Linköping fanns det totalt 69 924 personbilar i trafik i Linköping 2020. 57 977 av dem var registrerade på fysiska personer, medan var 11 947 registrerade på juridiska personer. 7 286 personbilar var leasade på minst ett år. År 2020 fanns det totalt 424 inregistrerade personbilar per 1000 invånare, vilket kan jämföras med att det år 1953 endast fanns 71 personbilar per 1000 invånare.

2020 fanns det totalt registrerade 69 924 personbilar i trafik i Linköpings kommun. Dessutom fanns det bland annat 7 751 lastbilar, 239 bussar och 4 197 motorcyklar. Dessutom fanns det 3 347 traktorer och 14 852 släpvagnar. Lastbilarna fördelades på 6 669 lätta lasbilar och 1 082 tunga lastbilar.

 

Antalet personbilar leasade på minst ett år har ökat från 2 538 år 2004 till 7 286 år 2020.

 

Mellan 1953 och 2020 ökade antalet personbilar i trafik från 4 178 till 69 924 personbilar. Antalet personbilar per 1000 invånare uppgick 1953 till 71, vilket kan jämföras med att det 2020 fanns 424 personbilar i trafik per 1000 invånare. 1966 fanns det knappt 250 personbilar per 1000 invånare och 1983 fanns det 350 personbilar per 1000 invånare.

Uppgifterna för perioden 1953 till 1969 avser dåvarande Linköpings stad.

Senast uppdaterad den 18 mars 2021