Hoppa till huvudinnehåll

Samtliga fordon i trafik

I Linköping fanns det totalt 70 388 personbilar i trafik i Linköping 2021. 58 441 av dem var registrerade på fysiska personer, medan var 11 947 registrerade på juridiska personer. 7 731 personbilar var leasade på minst ett år. År 2021 fanns det totalt 425 inregistrerade personbilar per 1000 invånare, vilket kan jämföras med att det år 1953 endast fanns 71 personbilar per 1000 invånare.

2021 fanns det totalt registrerade 70 388 personbilar i trafik i Linköpings kommun. Dessutom fanns det bland annat 8 002 lastbilar, 224 bussar och 4 223 motorcyklar. Dessutom fanns det 3 500 traktorer och 15 536 släpvagnar. Lastbilarna fördelades på 6 944 lätta lasbilar och 1 058 tunga lastbilar.

 

Antalet personbilar leasade på minst ett år har ökat från 2 538 år 2004 till 7 731 år 2021.

 

Mellan 1953 och 2021 ökade antalet personbilar i trafik från 4 178 till 70 388 personbilar. Antalet personbilar per 1000 invånare uppgick 1953 till 71, vilket kan jämföras med att det 2020 fanns 425 personbilar i trafik per 1000 invånare. 1966 fanns det knappt 250 personbilar per 1000 invånare och 1983 fanns det 350 personbilar per 1000 invånare.

Uppgifterna för perioden 1953 till 1969 avser dåvarande Linköpings stad.

Senast uppdaterad den 22 februari 2022