Hoppa till huvudinnehåll

Inkomststandard basområden

Flest personer som bor i hushåll med låg inkomststandard är det i det studentdominerade basområdet Alsätter västra. Närmast därefter följer Sörgården, Rosendal och Västerberga.


33,6 procent av dem som bor i hyresrätt i Alsätter västra tillhör hushåll som har låg inkomststandard. I Rosendal är motsvarande andel 25,1 procent. Av dem i hyresrätt bosatta barn och ungdomar som är yngre än 18 år bodde 38,6 procent i hushåll med låg inkomststandard i Rosendal och 34,2 procent i Österberga norra. 


1 266 personer i Alsätter västra bodde 2022 i hushåll med låg inkomststandard, fördelade på 669 ensamstående, 223 sammanboende och 374 i övriga hushåll. Det innebar att 33,9 procent av dem ensamstående i Alsätter västra tillhörde hushåll med låg inkomststandard. I Rosendal bodde 25,8 procent av dem ensamstående i hushåll med låg inkomststandard medan 23,2 procent gjorde detsamma i Universitetsområdet. Av dem sammanboende tillhörde 30,2 procent i Rosendal hushåll med låg inkomststandard. I hela kommunen tillhörde 9,7 procent av dem ensamstående och 2,8 procent av dem sammanboende hushåll med låg inkomststandard.

Låg inkomststandard är ett absolut mått. Måttet inkomststandard beskriver hur väl en familjs inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som till exempel mat, boende, hemförsäkring och barnomsorg. Vid beräkningen av inkomststandard sätts familjens disponibla inkomst i relation till levnadsomkostnaderna (som ibland kallas baskonsumtionen). Hänsyn tas till familjens sammansättning (antal barn och vuxna), eftersom levnadsomkostnaderna varierar beroende på familjens storlek. I beräkningarna tas också hänsyn till att boendekostnaderna varierar mellan olika typer av kommuner.

Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala levnadsomkostnaderna, dvs. att den disponibla inkomsten är lägre än den så kallade baskonsumtionen vilket ger en inkomststandard som är lägre än 1.  

Andelen är beräknad utifrån antalet helårshushåll i kommunen. 

Senast uppdaterad den 17 juni 2024