Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomisk standard basområden

De basområden där en hög andel barn och ungdomar ofta bor i hushåll med låg ekonomisk standard är till stor del belägna i stadsdelarna Skäggetorp, Ryd och Berga.


77,2 procent av barn och ungdomar i åldern 0-17 år i Sörgården tillhörde 2022 hushåll med låg ekonomisk standard. I Rosendal uppgick motsvarande andel till 75,1 procent, samt till 65,2 procent i Alsätter östra och till 64,8 procent i Alsätter västra. I Österberga norra tillhörde 59,6 procent i åldern 0-17 år hushåll med låg ekonomisk standard och i Västerberga uppgick denna andel till 63,1 procent.

I Gamla Ramshäll tillhörde 19,3 procent av dem i åldern 0-17 år hushåll med hög ekonomisk standard och motsvarande andel uppgick till 16,7 procent i Tinneröhöjden och till 13,0 procent i Gamla Ekkällan.

Låg ekonomisk standard innebär att hushållet som personen tillhör har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som ligger under 60 procent av medianvärdet för alla personer i landet. Det överensstämmer med EU:s mått "at risk of poverty". För åldersgruppen 0-17 år kan begreppet ses som en synonym till uttrycket risk för relativ barnfattigdom.

Hög ekonomisk standard innebär att hushållet som personen tillhör har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som ligger över 200 procent av medianvärdet för alla personer i landet. 

 

Senast uppdaterad den 10 juni 2024