Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomisk standard basområden

De basområden där en hög andel barn och ungdomar ofta bor i hushåll med låg ekonomisk standard är till stor del belägna i stadsdelarna Skäggetorp, Ryd och Berga.


81,0 procent av barn och ungdomar i åldern 0-17 år i Rosendal tillhörde 2021 hushåll med låg ekonomisk standard. I Sörgården uppgick motsvarande andel till 76,6 procent, samt till 65,3 procent i Alsätter västra och till 65,2 procent i Alsätter östra. I Österberga norra tillhörde 63,5 procent i åldern 0-17 år hushåll med låg ekonomisk standard och i Västerberga uppgick denna andel till 62,7 procent.

I Näsby tillhörde 19,2 procent av dem i åldern 0-17 år hushåll med hög ekonomisk standard och motsvarande andel uppgick till 15,8 procent i Gamla Ekkällan och till 12,5 procent i Jägarvallen.

Låg ekonomisk standard innebär att hushållet som personen tillhör har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som ligger under 60 procent av medianvärdet för alla personer i landet. Det överensstämmer med EU:s mått "at risk of poverty". För åldersgruppen 0-17 år kan begreppet ses som en synonym till uttrycket risk för relativ barnfattigdom.

Hög ekonomisk standard innebär att hushållet som personen tillhör har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som ligger över 200 procent av medianvärdet för alla personer i landet. 

 

Senast uppdaterad den 7 februari 2024