Hoppa till huvudinnehåll

Valdeltagandeundersökningen

Vid valet till kommunfullmäktige 2022 uppgick valdeltagandet i Linköping till 84 procent för kvinnor och till 81 procent för män. I de tolv största kommunerna var valdeltagandet genomgående högre för kvinnor än för män.


Sedan de allmänna valen 2018 genomför och publicerar Statistiska Centralbyrån (SCB) en valdeltagandeundersökning. Utifrån uppgifter hämtade från undersökningen redovisas här information om valdeltagande för flera olika bakgrundsvariabler samt uppdelat på kön. På denna sida redovisas uppgifter avseende kommunfullmäktigevalet och i kartan nedan visas information för landets samtliga 290 kommuner.

 

 

Senast uppdaterad den 16 april 2024