Stadsdelar

Valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet 2018 var högst i tätorterna Ekängen och Vikingstad. I både Ekängen och Vikingstad röstade mer än 93 procent av de röstberättigade.

Vid valet till kommunfullmäktige 2018 var valdeltagandet högst i tätorterna Ekängen med 93,9 procent och Vikingstad med 93,0 procent. Det är högt valdeltagande i de flesta av kommunens tätorter och landsbygdsområden. De stadsdelar som hade högst valdeltagande var Garnisonen med 92,2 procent och Hjulsbro med 91,0 procent. Lägst valdeltagande var det i området kring Skäggetorp, Tornby och dess omland med knappt 68 procent röstande.

De redovisade uppgifterna har beräknats utifrån en översättning av kommunens valdistrikt till den geografiska indelning som ofta används i planeringssammanhang med stadsdelar, tätorter och landsbygdsområden. Stadsdelarna är ofta uppdelade i flera valdistrikt och ibland sträcker sig delar av ett valdistrikt in i flera stadsdelar. Uppgifterna ska betraktas som ungefärliga.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 september 2019