Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar valdeltagande

Valdeltagandet i kommunfullmäktigevalet 2018 var högst i tätorterna Ekängen och Vikingstad. I både Ekängen och Vikingstad röstade mer än 93 procent av de röstberättigade.

Vid valet till kommunfullmäktige 2018 var valdeltagandet högst i tätorterna Ekängen med 93,9 procent och Vikingstad med 93,0 procent. Det är högt valdeltagande i de flesta av kommunens tätorter och landsbygdsområden. De stadsdelar som hade högst valdeltagande var Garnisonen med 92,2 procent och Hjulsbro med 91,0 procent. Lägst valdeltagande var det i området kring Skäggetorp, Tornby och dess omland med knappt 68 procent röstande.

De redovisade uppgifterna har beräknats utifrån en översättning av kommunens valdistrikt till den geografiska indelning som ofta används i planeringssammanhang med stadsdelar, tätorter och landsbygdsområden. Stadsdelarna är ofta uppdelade i flera valdistrikt och ibland sträcker sig delar av ett valdistrikt in i flera stadsdelar. Uppgifterna ska betraktas som ungefärliga.

Senast uppdaterad den 18 februari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: