Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar valdeltagande

2022 var valdeltagandet högst i kommunens landsbygdsområden. På landsbygden och i de mindre tätorterna röstade 88,7 procent av de röstberättigade i valet till kommunfullmäktige 2022. Det kan jämföras med att 87,9 procent röstade i de större tätorterna och 77,6 procent i staden Linköping.


Vid valet till kommunfullmäktige 2022 var valdeltagandet högst på landsbygden kring Malmslätt med 92,1 procent närmast före tätorten Bankekind med 91,4 procent. Det är högt valdeltagande i de flesta av kommunens tätorter och landsbygdsområden. De stadsdelar som hade högst valdeltagande var Vidingsjö med 89,2 procent och Hjulsbro med 89,0 procent. Lägst valdeltagande var det i området kring Skäggetorp, Tornby och dess omland med ungefär 55 procent röstande.

De redovisade uppgifterna har beräknats utifrån en översättning av kommunens valdistrikt till den geografiska indelning som ofta används i planeringssammanhang med stadsdelar, tätorter och landsbygdsområden. Stadsdelarna är ofta uppdelade i flera valdistrikt och ibland sträcker sig delar av ett valdistrikt in i flera stadsdelar. Uppgifterna ska betraktas som ungefärliga.

Senast uppdaterad den 31 oktober 2023