Hoppa till huvudinnehåll

Stadsdelar hushåll

Tätorten Ekängen är det geografiska område där det bor flest personer per hushåll och närmast därefter följer stadsdelarna Ullstämma, Hackefors och Tallboda. I samtliga fall är det områden som domineras av småhus (villor). Flest hushåll finns det i Innerstaden med 7 052 stycken.

Flest hushåll finns det i Innerstaden, närmast före Gottfridsberg, Ryd och Vasastaden. Flest hushåll bestående av en respektive två personer finns det i Innerstaden, samt från 2021 även när det gäller tre personer. Flest hushåll bestående av fyra personer finns det i Lambohov och Hjulsbro, medan Skäggetorp är den stadsdel som har flest hushåll bestående av fem personer eller fler.

Med nästan 3,5 person per hushåll är Ekängen den tätort där det bor flest personer per hushåll. Därefter följer stadsdelarna Ullstämma, Tallboda, Hackefors och Hjulsbro. I de nämnda stadsdelarna, samt i tätorterna Linghem, Sturefors och Vikingstad, bor det mer än 2,5 person per hushåll.

Det varierar mellan stadsdelarna hur de är sammansatta utifrån upplåtelseform. I både Innerstaden och Skäggetorp bor de flesta hushållen i hyresrätt. I Innerstaden finns det dock samtidigt förhållandevis mycket bostadsrätter. Hjulsbro domineras av småhus. I Lambohov finns det gott om hushåll boende i alla tre upplåtelseformerna, med en tonvikt på småhus och i någon mån hyresrätter.

I tolv av stadsdelarna med minst 500 hushåll bor över hälften av hushållen i hyresrätt, med allra högst andel i Ryd på drygt 90 procent. I Garnisonen och Johannelund bor nästan hälften av hushållen i bostadsrätt och i Ekängen och Hackefors bor över 90 procent av hushållen i småhus.

I tätorterna och landsbygdsområdena utanför staden dominerar småhus kraftigt. I Vikingstad och Ulrika omland bor samtliga hushåll i småhus. De tätorter där högst andel bor i småhus är Rappestad och Slaka med drygt 98 procent. I stadsdelarna Jägarvallen och Hackefors bor över 90 procent av hushållen i småhus.

I stadsdelar som Garnisonen, Johannelund och Ekholmen bor en hög andel av hushållen i bostadsrätter.

I en stor del av stadsdelarna inne i staden Linköping bor en mycket hög andel av hushållen i hyresrätter. Det gäller i första hand stadsdelarna Ryd, Stångebro och Skäggetorp. Även i bland annat Ekkällan, Berga och Innerstaden bor en hög andel av hushållen i hyresrätter.

Senast uppdaterad den 31 oktober 2022