Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsarea stadsdelar

I staden var det i de södra stadsdelarna Hackefors, Harvestad, Hjulsbro och Ullstämma som den genomsnittliga bostadsarean per hushåll var störst 2023. Detta vid sidan om Kallerstad där det endast finns ett fåtal hushåll.


I Innerstaden fanns det 1 686 hushåll som 2023 bodde i en lägenhet med en bostadsarea som var i storleken mellan 60 och 80 kvadratmeter.


Den genomsnittliga bostadsarean i de större stadsdelarna och tätorterna var 2023 störst i Ekängen med 152,8 kvm per hushåll närmast följt av Hackefors med 126,8 kvm per hushåll. Minst boendeyta hade hushållen i Västra Valla med 46,2 kvm och i Ryd med 56,0 kvm per hushåll. Skillnaderna mellan områdena när det gäller den genomsnittliga boytan per person är mindre än per hushåll. Störst bostadsarea per person var för de nämnda områdena i Hjulsbro med 49,0 kvm per person. På landsbygden hade Rappestads omland med 55,6 kvm per person störst bostadsyta.


Generellt är bostadsarean per hushåll lägst i de mer centrala delarna av staden medan bostadsarean per hushåll är högst i områden utanför staden, men i dess relativa närhet.

Senast uppdaterad den 5 juni 2024