Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsarea hushåll

Den genomsnittliga boendeytan för ensamstående personer bosatta i Linköpings kommun uppgick 2021 till 55,7 kvadratmeter per person medan den genomsnittliga boendeytan samma år uppgick till 38,1 kvadratmeter per person för sammanboende.

 

Den mest förekommande bostadsstorleken för ensamstående är 61-70 kvadratmeter. 6 101 av dem ensamstående hushållen bor i den nämnda hushållsstorleken. Näst mest ensamstående hushåll finns det i bostadsstorleken 51-60 kvadratmeter. 4 453 ensamstående hushåll bor i bostäder som är mindre än 30 kvadratmeter. I samtliga bostadsstorlekar mellan 70 och 120 kvadratmeter bor det mer än 3 000 sammanboende hushåll. I äganderätt (villor) dominerar sammanboende hushåll med en bostadsstorlek på mellan 110 och 150 kvadratmeter. I bostadsrätter dominerar ensamstående hushåll med en bostadsstorlek mellan 50 och 80 kvadratmeter och i hyresrätter dominerar ensamstående hushåll med en storlek på mellan knappt 30 och 70 kvadratmeter.

När det gäller antal boende utifrån bostadsstorlek finns det mer än 10 000 personer boende i sammanboende hushåll i de tre storleksklasserna 91-100, 101-110 och 111-120 kvadratmeter.

 

Ju större bostadsstorlek desto fler boende per hushåll finns det. I storleksklassen 61-70 kvadratmeter bor det exempelvis 1,53 personer per hushåll, i storleksklassen 91-100 kvadratmeter 2,76 boende per hushåll, i storleksklassen 171-180 kvadratmeter 3,19 boende per hushåll och i bostäder på minst 200 kvadratmeter 3,31 boende per hushåll. Totalt bor det 2,09 boende per hushåll.

Antal boende per hushåll är generellt - oberoende av bostadens storlek - större i äganderätt än i bostadsrätt och hyresrätt. För de båda senare upplåtelseformerna varierar det mer mellan olika bostadsstorlekar i vilken upplåtelseform som det bor flest boende per hushåll

 

Ensamstående boende i äganderätt har en genomsnittlig bostadsarea på 85,0 kvadratmeter per person medan den genomsnittliga bostadsarean för sammanboende i äganderätt uppgår till 43,6 kvadratmeter per person. Oavsett hushållstyp är boendeytan per person större i äganderätt än i bostadsrätt, som i sin tur är större än i hyresrätt. Ensamstående har också större boendeyta per person än de sammanboende. När det gäller boendeyta per hushåll är den dock betydligt större för sammanboende än för ensamstående. Den genomsnittliga boendeytan uppgick 2019 till 109,9 kvadratmeter per sammanboende hushåll respektive till 66,2 kvadratmeter per ensamstående hushåll.

 

Den genomsnittliga boendeytan för personer med svensk bakgrund uppgick 2021 till 44,6 kvadratmeter per person, vilket kan jämföras med 32,0 kvadratmeter per personer för personer med utländsk bakgrund. I samtliga upplåtelseformer har personer med svensk bakgrund mer bostadsyta per person än personer med utländsk bakgrund. Utifrån bostadsyta per hushåll är dock fördelningen ganska jämn mellan de båda grupperna i samtliga upplåtelseformer - till och med att bostadsarean inom de olika upplåtelseformerna är något större för för dem med utländsk än för dem med svensk bakgrund. Den totala fördelningens sammansättning för de båda grupperna gör dock att personer med svensk bakgrund tillhör hushåll med en genomsnittlig bostadsarea på 89,6 kvadratmeter jämfört med att personer med utländsk bakgrund tillhör hushåll med en genomsnittlig bostadsarea på 78,4 kvadratmeter.

Senast uppdaterad den 1 juli 2022