Hoppa till huvudinnehåll

Hushållsbehovsprognos

Linköping förväntas öka med ungefär 1 600 invånare per år fram till 2042. I takt med det kommer även antalet hushåll att öka. För att möta behovet av bostäder behöver det byggas ungefär 1 080 bostäder per år under de kommande 20 åren.


2022 fanns det 80 361 hushåll i Linköpings kommun. I takt med att folkmängden successivt ökar i kommunen förväntas även antalet hushåll att öka. 2042 förväntas det finnas 99 580 hushåll i kommunen. I ovanstående diagram visas den historiska utvecklingen från 2011 till 2022, samt prognosen för perioden från 2023 till 2042. Behovet av bostäder i kommunen kommer under den nämnda perioden att öka från nuvarande 86 010 lägenheter 2022 till ett behov av 107 591 lägenheter 2042.

 


Jämfört med 2022 förväntas behovet av fler bostäder öka för samtliga åldersgrupper fram till 2042. Behovet förväntas öka mest för dem som är 80 år eller äldre. Den summerade ökningen på 4 140 hushåll för dem som är 80 år eller äldre motsvarar ungefär 22 procent av den totala hushållsökningen på 19 220 hushåll.

Senast uppdaterad den 30 oktober 2023