Hoppa till huvudinnehåll

Hushållsbehovsprognos

Linköping förväntas öka med mer än 2 000 invånare per år fram till 2040. I takt med det kommer även antalet hushåll att öka. För att möta behovet av bostäder behöver det byggas ungefär 1 040 bostäder per år under de kommande 20 åren.

 

2019 fanns det 76 856 hushåll i Linköpings kommun. I takt med att folkmängden successivt ökar i kommunen förväntas även antalet hushåll att öka. 2040 förväntas det finnas 98 650 hushåll i kommunen. I ovanstående digram visas den historiska utvecklingen från 2011 till 2019, samt prognosen för perioden från 2020 till 2040. Antalet bostäder i kommunen förväntas under samma period att öka från 82 292 lägenheter 2019 till 106 624 lägenheter 2040.

 

Jämfört med 2019 förväntas behovet av fler bostäder öka för samtliga åldersgrupper fram till 2040. Behovet förväntas öka mest för dem som är 80 år eller äldre. Den summerade ökningen på 4 400 hushåll för dem som är 80 år eller äldre motsvarar ungefär 20 procent av den totala hushållsökningen på 21 770 hushåll.

Senast uppdaterad den 21 september 2020