Hoppa till huvudinnehåll

Trångbodda hushåll

Antalet trångbodda hushåll i Linköpings kommun uppgick 2021 till 5 785 enligt norm 3. Högst antal trångbodda hushåll var det i Skäggetorp med 1 222 trångbodda hushåll, närmast följt av Berga med 654 och Innerstaden med 555 trångbodda hushåll. Totalt var 7,3 procent av samtliga hushåll trångbodda 2021 och av hushållen med minst ett barn i åldern 0-17 år var 19,9 procent trångbodda.

2021 var 1 222 av dem 4 198 hushållen i stadsdelen Skäggetorp trångbodda. Det var 568 fler trångbodda hushåll än i Berga, som var den stadsdel som hade näst flest trångbodda hushåll. Totalt fanns det 5 785 trångbodda hushåll i Linköping 2021, vilket var 78 färre än året före. Av samtliga hushåll i kommunen var 7,3 procent trångbodda 2021 och i Skäggetorp var 29,5 procent av hushållen trångbodda. Av dem sammanboende i Skäggetorp var 37,5 procent trångbodda och motsvarande andel för dem ensamstående i stadsdelen uppgick till 12,0 procent. En stor del av de trångbodda hushållen finns i de hushåll som går under samlingsbegreppet övriga hushåll, där bland annat kollektivhushåll och kompisboenden ingår.

Antalet trångbodda hushåll med barn i åldern 0-17 år uppgick 2021 till 898 i stadsdelen Skäggetorp. Det innebar att 73,1 procent av hushållen med barn var trångbodda i stadsdelen. 54,1 procent av hushållen med barn var trångbodda i Ryd och 53,8 procent av barnhushållen i Berga. I hela kommunen var 19,9 procent av hushållen med barn trångbodda. Av alla hushåll som inte innehöll barn i åldern 0-17 år var 3,5 procent trångbodda. 

 

De trångbodda hushållen med barn i åldern 0-17 år finns till övervägande del i staden Linköping. Högst andel trångbodda hushåll med barn utanför staden finns i Ljungsbro och därefter i Sturefors och Malmslätt.

De redovisade uppgifterna avser trångboddhet enligt modifierad norm 3. Hushåll med fler än en boende per rum är trångbott, kök och ett rum (vardagsrum) oräknat. Sammanboende behöver ett färre rum än ensamstående. Modifikation: Ensamboende kan ej vara trångbodda.

I övriga hushåll saknar minst en person i bostaden nära relation till någon annan i hushållet. Man är varken barn eller förälder, eller har en parrelation. Här hittar vi exempelvis hushåll med inneboende, kompisboenden och kollektiv.

Senast uppdaterad den 31 oktober 2022