Segregationsindex

Segregationsindex är ett mått som försöker beskriva hur homogent eller inte ett området är. Exempelvis en kommun. Begreppet är en översättning till svenska från det som på engelska brukar kallas för "index of dissimilarity". Mest känt är boendesegregationsindex som visar hur jämn fördelningen inom kommunen är för dem utrikes födda. Måttet är intressant att följa över tiden för ett geografiskt område. Däremot är det inte lämpligt för att göra jämförelser mellan olika geografiska områden.

Boendesegregationen för de utrikes födda ökade kraftigt i Linköpings kommun mellan 2005 och 2010. Därefter minskade boendesegregationsindex i stort sett kontinuerligt fram till  2017, även om nivån var ungefär oförändrad mellan 2012 och 2013. 2018 ökade åter boendesegregationen något i Linköpings kommun. 2018 var boendesegregationsindex strax under den nivå som gällde för kommunen 2007.

Boendesegregationen för dem med utländsk bakgrund ökade också kraftigt under perioden 2005 till 2010. Nivån stabilserades därefter, för att sedan minska mellan 2013 och 2017, och därefter åter stabilseras 2018. Dock har segregationsindex inte alls minskat i samma utsträckning som för de utrikes födda. En förklaring till det är att barn födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar, beroende på var de bor, samtidigt  kan bidra till att höja boendesegegationen för dem med utländsk bakgrund som de bidrar till att sänka den för de utrikes födda.

Ju högre index desto mer segregerad är kommunen. Måttet fungerar bra för att följa utvecklingen över tid inom ett och samma geografiska område. Däremot är det inte lämpligt för att göra jämförelser mellan olika geografiska områden. Risk finns då för att MAUP (Modifiable Areal Unit Problem) uppstår.  I en sådan situation finns det en risk för att jämförelsen egentligen handlar mer om hur bra de olika geografiska indelningarna är än om eventuell varierad förekomst av segregation.

En kort beskrivning av metoden för att beräkna segregationsindex finns här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019