Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hushåll i flerbostadshus

2019 fanns det 49 038 hushåll i kommunens flerbostadshus. 70 procent av flerbostadshusens hushåll bor i hyresrätt. De lägenheter i flerbostadshus som består av två rum och kök har ofta en boendeyta som uppgår till mellan 51 och 70 kvadratmeter. I bostäder större än 70 kvadratmeter är det tydligt att det bor fler personer per hushåll i hyresrätter än i bostadsrätter.

2019 fanns det 49 038 hushåll boende i flerbostadshus fördelade på 34 295 i hyresrätter och 14 710 i bostadsrätter. Till det kommer numera även ett fåtal hushåll som bor i äganderätter belägna i flerbostadshus, för närvarande uppgår de till 16 stycken. För 17 hushåll saknas uppgift om upplåtelseform. Mellan 2014 och 2019 har antalet hushåll boende i flerbostadshus ökat med 4 891 hushåll, vilket motsvarar en ökning på 11 procent. Ökningen av antalet bostadsrätter uppgår till 26 procent under perioden, medan hyresrätterna har ökat med 6 procent.

 

Under det senaste decenniet har det byggts ungefär lika många bostads- och hyresrätter i flerbostadshus, med en viss övervikt för den förstnämnda upplåtelseformen. Innevarande decennium är det första där det inte är en tydlig övervikt för hyresrätter. Flest hyresrätter har det byggts under 1960-talet och därefter följer 1970-talet. Vid sidan om 2010-talet då det byggts fler bostadsrätter i flerbostadshus än under något tidigare decennium kan det konstateras att en stor del av bostadsrätterna i kommunen är byggda under 1950- och 1960-talen.

 

I både bostadsrätter och hyresrätter är den mest förekommande bostadsarean 51-60 kvadratmeter och 61-70 kvadratmeter för lägenheter med två rum och kök i flerbostadshus. I lägenheter med ett rum och kök är i första hand 31-40 kvadratmeter och i viss utsträckning i hyresrätter 41-50 kvadratmeter. Tre rum och kök domineras i hyresrätter av bostadsarenan 71-80 kvadratmeter medan 71-80 och 81-90 kvadratmeter är ungefär lika vanligt i bostadsrätter. När det gäller fyra rum och kök är 91-100 kvadratmeter mest förekommande i hyresrätter, medan 101-110 kvadratmeter är mest förekommande i bostadsrätter. Fem rum och kök är ofta 111-120 kvadratmeter i bostadsrätter medan 101-110 och 111-120 kvadratmeter är ungefär lika vanligt förekommande för den lägenhetsstorleken i hyresrätter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 juni 2020