Hoppa till huvudinnehåll

Avlidna personer

2023 avled 1 262 personer i Linköping, fördelade på 649 män och 613 kvinnor. 61 av dem avlidna 2023 var födda 1933. Den genomsnittliga åldern för de avlidna 2023 var 79,9 år.


De avlidna i Linköpings kommun 2023 var i stor utsträckning i en ålder mellan 82 och 94 år. Med ett par undantag var det fler än 40 avlidna personer i de nämnda åldrarna, med en topp vid 90 års ålder. För tio år sedan var motvarande topp vid 89 års ålder och för 20 år sedan vid 83 års ålder. 1975 var det inte en lika tydlig topp, men 79 år var då den mest förekommande åldern bland de avlidna. För kvinnor var 89 år den mest förekommande åldern för de avlidna 2023, medan 90 år var detsamma för män.

Före 1990 var det oftast minst tio döda barn per år i åldern 0 år. De nivåerna har det - i stort sett - inte visats sedan dess och 2015 avled det i kommunen inte någon i åldern 0 år.


De kvinnor som avled i kommunen under 2023 var i genomsnitt 82,5 år medan de män som avled i genomsnitt var 77,4 år. Den långsiktiga trenden är att de avlidna successivt blir allt äldre. För kvinnor var de avlidna i genomsnitt 3,3 år äldre 2023 än 25 år tidigare, motsvarande skillnad för män uppgick till 3,2 år.

 


De mest förekommande födelseåren för de avlidna i kommunen är för tillfället från 1930-talet. För tio år sedan var de mest förekommande födelseåren från 1920-talet osv. De mest förkommande födelseåren för de avlidna 2023 var 1933 och 1930.

Senast uppdaterad den 20 mars 2024