Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flyttning födelseregion

När det gäller omflyttning inom landet för utrikes födda var det främst personer födda i Asien som bidrog med ett stort positivt flyttningsnetto under 2019. Främst var det flyttning i relation till andra kommuner i Östergötlands län, samt i relation till grannlänen Södermanland och Kalmar som det för utrikes födda var inrikes flyttningsöverskott under året.

 

Under 2019 flyttade totalt 1 854 personer födda i Asien till Linköpings kommun. Av dem flyttade 938 direkt från ett annat land och 916 personer från en annan kommun i Sverige. När det gäller den inrikes omflyttningen av de utrikes födda i Sverige visade Linköping under 2019 endast upp ett tydligt positivt flyttningsnetto för personer födda i Afrika. Däremot var det inrikes flyttningsnettot negativt för personer födda i EU utom Norden.

 

Det inrikes flyttningsnettot för personer födda utomlands uppgick 2019 till minus nio personer. I första hand var det i relation till storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne som det var ett tydligt negativt flyttningsnetto för de utrikes födda. Däremot hade Linköping ett tydligt positivt flyttningsnetto för de utrikes födda inom Östergötlands län.

Det inrikes flyttningsnettot för personer födda i Sverige uppgick 2019 till 165 personer. Det positiva flyttningsnettot för inrikes födda var störst i relation till Södermanlands och Västra Götalands län.

För alla åldrar yngre än 55 år är inflyttningen till kommunen mycket större än utflyttningen för de utrikes födda. För de äldre åldersgrupperna varierar det något, men för de flesta åldersgrupper visas ett litet positivt flyttningsnetto. Ett mönster med ett mycket stort positivt flyttningsnetto för åldrarna under 55 år förstärks om den direkta in- och utflyttningen i relation till andra länder studeras. När det gäller inrikes omflyttning kan det dock noteras ett negativt flyttningsnetto för de utrikes födda i åldern 25-29 år.

 

Flyttningen är för tillfället mest omfattande i relation till länder utanför Europa. Skillnaden mellan de olika delarna av världen har dessutom förstärkts under de senaste åren. När det gäller flyttning till och från andra länder kan det noteras att en betydligt högre andel av denna flyttning för personer födda i Sverige sker i relation till andra nordiska länder än för den totala gruppen utrikes födda.

 

Under de tre senaste åren har Indien varit det land som Linköping haft den mest omfattande inflyttningen ifrån. Under 2019 flyttade 251 personer från Indien till Linköping. De länder som följde närmast därefter var Brasilien med 118 personer och Irak med 85 personer. 97 personer flyttade ut till Storbritannien och 45 personer flyttade ut till såväl Brasilien som Indien. Flyttningsöverskottet var därmed störst i relation till Indien med 206 personer.

Senast uppdaterad den 4 juni 2020