Hoppa till huvudinnehåll

Flyttning födelseregion

När det gäller omflyttning inom landet för utrikes födda var det främst personer födda i Afrika och Asien som bidrog med ett positivt flyttningsnetto under 2022. Främst var det flyttning i relation till andra kommuner i Östergötlands län, samt i relation till Stockholm och grannlänen Södermanland och Kalmar som det för utrikes födda var ett inrikes flyttningsöverskott under året.


Under 2022 flyttade totalt 4 726 personer födda i Asien till Linköpings kommun. Av dem flyttade 578 direkt från ett annat land och 1 142 personer från en annan kommun i Sverige. När det gäller den inrikes omflyttningen av de utrikes födda i Sverige visade Linköping under 2022 upp ett tydligt positivt flyttningsnetton för personer födda i Afrika. Däremot var det inrikes flyttningsnettot bland annat negativt för personer födda i EU utom Norden.

 


Det inrikes flyttningsnettot för personer födda utomlands uppgick 2022 till plus 51 personer. I första hand var det i relation till storstadslänen Västra Götaland och Skåne som det var ett tydligt negativt flyttningsnetto för de utrikes födda. 2022 hade Linköping även ett negativt flyttningsnetto för de utrikes födda inom Östergötlands län. Inom länet har kommunen annars ofta ett positivt flyttningsnetto avseende utrikes födda,

Det inrikes flyttningsnettot för personer födda i Sverige uppgick 2022 till minus 31 personer. Det positiva flyttningsnettot för inrikes födda var störst i relation till Örebro och Värmlands län.


För de utrikes födda yngre än 35 år är inflyttningen till kommunen mycket större än utflyttningen. För de äldre åldersgrupperna varierar det något, men för de flesta åldersgrupper visas ett litet positivt flyttningsnetto. Ett mönster med ett tydligt positivt flyttningsnetto för åldrarna under 60 år visas om den direkta in- och utflyttningen i relation till andra länder studeras. När det gäller inrikes omflyttning kan det dock noteras ett negativt flyttningsnetto för de utrikes födda i ålderarna 25-29 år och 35-39 år.

 


Flyttningen är för tillfället mest omfattande i relation till länder utanför Europa. Skillnaden mellan de olika delarna av världen har dessutom förstärkts under de senaste åren. När det gäller flyttning till och från andra länder kan det noteras att en betydligt högre andel av denna flyttning för personer födda i Sverige sker i relation till andra nordiska länder än för den totala gruppen utrikes födda.

Senast uppdaterad den 14 februari 2024