Hoppa till huvudinnehåll

Flyttning födelseregion

När det gäller omflyttning inom landet för utrikes födda var det främst personer födda i Afrika som bidrog med ett positivt flyttningsnetto under 2023. Främst var det flyttning i relation till kommuner i grannlänen Södermanland och Kalmar, samt Jämtland och Norrbotten som det för utrikes födda var ett inrikes flyttningsöverskott under året.


Under 2023 flyttade totalt 4 392 personer födda i Asien till Linköpings kommun. Av dem flyttade 544 direkt från ett annat land och 1 014 personer från en annan kommun i Sverige. När det gäller den inrikes omflyttningen av de utrikes födda i Sverige visade Linköping under 2023 upp ett tydligt positivt flyttningsnetton för personer födda i Afrika. Däremot var det inrikes flyttningsnettot bland annat negativt för personer födda i EU utom Norden.

 


Det inrikes flyttningsnettot för personer födda utomlands uppgick 2023 till plus 89 personer. I första hand var det i relation till storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne som det var ett tydligt negativt flyttningsnetto för de utrikes födda. 

Det inrikes flyttningsnettot för personer födda i Sverige uppgick 2023 till plus 326 personer. Det positiva flyttningsnettot för inrikes födda var störst i relation till Södermanlands och Stockholms län.


För de utrikes födda yngre än 25 år är inflyttningen till kommunen mycket större än utflyttningen. För de äldre åldersgrupperna varierar det något, men för de flesta åldersgrupper visas normalt ett litet positivt flyttningsnetto. Ett mönster med ett tydligt positivt flyttningsnetto för åldrarna under 60 år visas om den direkta in- och utflyttningen i relation till andra länder studeras. 2023 avviker dock, då den registrerade utvandringen för åldrarna mellan 25 och 44 var betydligt större än ett "vanligt" år. När det gäller inrikes omflyttning kan det dock noteras ett negativt flyttningsnetto för de utrikes födda i åldrarna 25-29 år. 30-34 år och 35-39 år.

 


Flyttningen är för tillfället mest omfattande i relation till länder utanför Europa. Skillnaden mellan de olika delarna av världen har dessutom förstärkts under de senaste åren. När det gäller flyttning till och från andra länder kan det noteras att en betydligt högre andel av denna flyttning för personer födda i Sverige sker i relation till andra nordiska länder än för den totala gruppen utrikes födda.

Senast uppdaterad den 28 maj 2024