Hoppa till huvudinnehåll

Flyttning födelseregion

När det gäller omflyttning inom landet för utrikes födda var det främst personer födda i Afrika och Asien som bidrog med ett positivt flyttningsnetto under 2021. Främst var det flyttning i relation till andra kommuner i Östergötlands län, samt i relation till Stockholm och grannlänen Södermanland och Kalmar som det för utrikes födda var inrikes flyttningsöverskott under året.

 

Under 2021 flyttade totalt 1 671 personer födda i Asien till Linköpings kommun. Av dem flyttade 525 direkt från ett annat land och 1 146 personer från en annan kommun i Sverige. När det gäller den inrikes omflyttningen av de utrikes födda i Sverige visade Linköping under 2021 upp tydliga positiva flyttningsnetton för personer födda i Asien och i Afrika. Däremot var det inrikes flyttningsnettot negativt för personer födda i EU utom Norden.

 

Det inrikes flyttningsnettot för personer födda utomlands uppgick 2021 till plus 159 personer. I första hand var det i relation till storstadslänen Västra Götaland och Skåne som det var ett tydligt negativt flyttningsnetto för de utrikes födda. Däremot hade Linköping ett tydligt positivt flyttningsnetto för de utrikes födda inom Östergötlands län.

Det inrikes flyttningsnettot för personer födda i Sverige uppgick 2021 till minus 435 personer. Det positiva flyttningsnettot för inrikes födda var störst i relation till Södermanlands, Blekinge och Värmlands län.

För alla åldrar yngre än 35 år är inflyttningen till kommunen mycket större än utflyttningen för de utrikes födda. För de äldre åldersgrupperna varierar det något, men för de flesta åldersgrupper visas ett litet positivt flyttningsnetto. Ett mönster med ett tydligt positivt flyttningsnetto för åldrarna under 60 år visas om den direkta in- och utflyttningen i relation till andra länder studeras. När det gäller inrikes omflyttning kan det dock noteras ett negativt flyttningsnetto för de utrikes födda i ålderarna 25-29 år och 35-39 år.

 

Flyttningen är för tillfället mest omfattande i relation till länder utanför Europa. Skillnaden mellan de olika delarna av världen har dessutom förstärkts under de senaste åren. När det gäller flyttning till och från andra länder kan det noteras att en betydligt högre andel av denna flyttning för personer födda i Sverige sker i relation till andra nordiska länder än för den totala gruppen utrikes födda.

 

Under 2021 var Indien det land som Linköping hade den mest omfattande inflyttningen ifrån. Året före var inflyttningen mest omfattande från Brasilien, efter att tre år i rad dessförinnan också varit Indien som den mest omfattande inflyttningen kom ifrån. Under 2021 flyttade 112 personer från Indien till Linköping. De länder som följde närmast därefter var Pakistan med 66 personer och Tyskland med 53 personer. 62 personer flyttade ut till Brasilien och 58 personer flyttade till Storbritannien. Flyttningsöverskottet var störst i relation till Indien med 69 personer.

Senast uppdaterad den 24 augusti 2022