Flyttning födelseregion

När det gäller omflyttning inom landet för utrikes födda var det främst personer födda i Asien som bidrog med ett stort positivt flyttningsnetto under 2018. Främst var det flyttning i relation till andra kommuner i Östergötlands län, samt i relation till grannlänen Södermanland, Jönköping och Kalmar som det inrikes flyttningsöverskottet för de utrikes födda uppstod.

 

Under 2018 flyttade totalt 1 924 personer födda i Asien till Linköpings kommun. Av dem flyttade 983 direkt från ett annat land och 941 personer från en annan kommun i Sverige. När det gäller den inrikes omflyttningen av de utrikes födda i Sverige visade Linköping under 2018 upp tydliga positiva flyttningsnetto för personer födda i Asien och Afrika. Däremot var det inrikes flyttningsnettot negativt för personer födda i EU utom Norden och Nordamerika.

 

Det inrikes flyttningsnettot för personer födda utomlands uppgick 2018 till 256 personer. Främst var det inom Östergötlands län som Linköping hade ett stort positivt flyttningsnetto av utrikes födda, men även i förhållande till grannlänen Södermanland, Jönköping och Kalmar flyttade flyttade fler utrikes födda till Linköping än från kommunen. Stora negativa flyttningsnetto för utrikes födda visas i första hand gentemot Stockholm och Västra Götaland.

Det inrikes flyttningsnettot för personer födda i Sverige uppgick 2018 till 416 personer. Det positiva flyttningsnettot för inrikes födda var störst i relation till Jönköpings län.

För alla åldrar yngre än 45 år är inflyttningen till kommunen mycket större än utflyttningen för de utrikes födda. För de äldre åldersgrupperna varierar det något, men för de flesta åldersgrupper visas ett litet positivt flyttningsnetto. Ett mönster med ett mycket stort positivt flyttningsnetto för åldrarna under 45 år förstärks om den direkta in- och utflyttningen i relation till andra länder studeras. När det gäller inrikes omflyttning kan det dock noteras ett negativt flyttningsnetto för de utrikes födda i åldern 25-29 år.

 

Flyttningen är för tillfället mest omfattande i relation till länder utanför Europa. Skillnaden mellan de olika delarna av världen har dessutom förstärkts under de senaste åren. När det gäller flyttning till och från andra länder kan det noteras att en betydligt högre andel av denna flyttning för personer födda i Sverige sker i relation till andra nordiska länder än för den totala gruppen utrikes födda.

 

Under de tre senaste åren har Indien varit det land som Linköping haft den mest omfattande inflyttningen ifrån. Under 2019 flyttade 251 personer från Indien till Linköping. De länder som följde närmast därefter var Brasilien med 118 personer och Irak med 85 personer. 97 personer flyttade ut till Storbritannien och 45 personer flyttade ut till såväl Brasilien som Indien. Flyttningsöverskottet var därmed störst i relation till Indien med 206 personer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 mars 2020