Hoppa till huvudinnehåll

Åleryds vårdboende

Linköpings kommun driver Åleryds vårdboende som ligger i Ekholmen och här
finns 138 platser fördelat på sjukhem, demens, korttidsboende och dagverksamhet.

 

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver.Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen.

Arbetssätt

Verksamheten kommer att arbeta utifrån IBIC (individens behov i centrum) vilket är ett systematiskt arbetssätt med personcentrerad vård. Arbetet sker i nära samverkan med socialkontoret.

Aktiviteter

På Åleryd ordnar vi olika typer av aktiviteter varje vecka som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Vi publicerar våra aktiviteter här på hemsidan och i våra lokaler.

Några exempel på aktiviteter vi brukar anordna:

  • Sång och musik
  • Social gemenskap kring olika teman och traditioner
  • Bingo och andra sällskapsspel

Samverkan med Kulturarbetare som besöker oss med olika aktiviteter

Måltider

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen. Frukost lagar vi själva. Lunchen och kvällsmaten beställer vi från Kost & Restaurang. Till lunchen serveras alltid efterrätt.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från vårdcentral som sjuksköterskorna på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskorna finns på plats måndag-fredag, 8 timmar/dag

Delaktighet

Målet är att du ska vara delaktig i verksamheten och att vi ska lyssna på dina åsikter och förslag omkring;

Måltid, miljö, aktiviteter och övrigt. För att utveckla och förbättra vår verksamhet är även vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Detta kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

Åleryds vårdboende

Åleryd är ett stort vårdboende. Vi är tacksamma om ni kontaktar ansvarig chef eller samordnare för just den avdelningen ni söker. De ansvariga cheferna hittar ni längst ner på sidan. Under icke kontorstid ring avdelningen direkt.

Till e-postformulär för Åleryds vårdboende

E-post: [email protected]

Besöksadress: Ålerydsvägen 7 (se karta)

Besöksadress : Ålerydsvägen 7

Postadress: 589 23 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/vardboaleryd https://www.linkoping.se/vardboaleryd

Korttidsvård

A  013-20 77 78 

B  013-20 65 64 

C  013-20 58 43

D  013-20 61 57

Växelvård

N  013-20 77 75

Vårdboende

J  013-20 57 65

K  013-20 71 66

M  013-20 77 74

Vårdboende Demens

E  013-20 77 77

F  013-20 77 76

G  013-20 84 18

H  013-20 84 83

L  013-20 71 60 

P  013-20 51 93

Postadress: 58923

Dagverksamhet 1, 013-20 77 86

Dagverksamhet 2, 013-20 84 12

Dagverksamhet 3, 013-20 58 44

Anna-Carin Lindström

Områdeschef Åleryd Vårdboende

Till e-postformulär för Anna-Carin Lindström

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 38 80

Anette Kanon

Verksamhetschef Åleryds vårdboende A, B, C, D

Till e-postformulär för Anette Kanon

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 89 97

Mathias Malmström

Verksamhetschef Åleryds Vårdboende, E, F, nattpersonal

Till e-postformulär för Mathias Malmström

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 22 01

Madeleine Persson

Verksamhetschef Åleryd vårdboende G, H,L

Till e-postformulär för Madeleine Persson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 84 66

Sacdia Shugri

Verksamhetschef Åleryd vårdboende J,K,M,N

Till e-postformulär för Sacdia Shugri

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 22 69

Ann-Christine Johansson

Samordare Åleryd Vårdboende A, B, C, D

Till e-postformulär för Ann-Christine Johansson

E-post: [email protected]

Mobiltelefon: 013 - 20 84 85

Caroline Steneholm

Samordnare Åleryds vårdboende enhet J,K,M,N, Dagverksamhet 1,2,3

Till e-postformulär för Caroline Steneholm

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 72 80

Gudrun Oredsson

Samordnare Åleryd vårdboende enhet E,F,G,H,L,P

Till e-postformulär för Gudrun Oredsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 84 62

Senast uppdaterad den 22 maj 2024