Hoppa till huvudinnehåll

Ekbackens vårdboende

Leanlink Äldreomsorg driver Ekbackens vårdboende. Boendet ligger i de södra stadsdelarna i en naturskön miljö med närhet till promenadstråk och rekreation. Ekholmens centrum ligger på bekvämt gångavstånd.

 

Information om Ekbackens vårdboende

Byggnaden består av tre huskroppar som heter A, B och C. Hus A har två våningsplan som hör till äldreboendet. Hus B och C är på tre våningsplan. På Ekbacken finns det 56 lägenheter. Tre av lägenheterna är dubblettlägenheter för par som vill bo tillsammans.

Lägenheterna består av ett rum med pentry och badrum, på ca 30 kvadratmeter. I badrummen finns förutom toalett och dusch dessutom tvättmaskin och torkskåp. På varje våningsplan finns det en gemensam matsal och ett sällskapsrum samt en stor balkong. Vi har också en stor trädgård samt en handikappanpassad naturstig.

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver. Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen. Ekbacken har också ett fritidscenter som är öppen för alla måndag-fredag med varierande utbud av fritidsaktiviteter.

Arbetssätt

Ekbacken har från 2011 ett kvalitetsavtal med Äldrenämnden. Det innebär att Ekbacken lovat att gör lite extra inom områdena promenad, aktivitet, kost, information, kontaktman, hälso- och sjukvård, kompetens och personal. Chefen kan svara för vad det innebär.

Aktiviteter

På Ekbacken ordnar vi olika typer av aktiviteter varje vecka som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. 

Ekbacken har även ett fritidscenter som är öppet alla vardagar. Fritidscenter har en stor blandning av aktiviteter. Från denna hemsida finns en länk till Fritidscenters hemsida.  Någon gång per termin kan det också bli pubkväll och allsångskväll. Vi publicerar våra aktiviteter här på hemsidan och i våra lokaler.

Några exempel på aktiviteter vi brukar anordna:

  • Sittgymnastik
  • Högläsning
  • Tema Bakning
  • Filmvisning

Följ oss gärna på Instagram!

@ekbacken_Leanlink

Kost

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen. Frukost och kvällsmat lagar vi själva. Lunchen beställer vi från Leanlink Kost & Restaurang och till den serveras alltid efterätt. Vi ser måltiden som en viktig del av dagen och följer traditioner och högtider.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från Ekholmens vårdcentral som sjuksköterskan på boendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Sjuksköterskan finns på plats helgfria vardagar. Det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Delaktighet

En gång per månad bjuder vi in alla boende till samverkansråd. Målet är att du ska vara delaktig och vi ska lyssna på dina åsikter och förslag. På agendan står: Måltid, miljö, aktiviteter och övrigt.

För att utveckla och förbättra vår verksamhet är även vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål. Detta kan göras muntligt eller skriftligt eller via hemsidan.

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigträffar och andra festligheter. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

Vi som arbetar här

På Ekbackens vårdboende arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Verksamhetschef och samordnare finns också på plats.

Kontaktuppgifter

Lena Larsson

Verksamhetschef Ekbacken vårdboende

Till e-postformulär för Lena Larsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 56 19

Marie Karlsson

Samordnare Ekbacken vårdboende

Till e-postformulär för Marie Karlsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 89 07

Ekbackens vårdboende

Till e-postformulär för Ekbackens vårdboende

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 89 07

Besöksadress: Kvinnebyvägen 2 (se karta)

Besöksadress : Kvinnebyvägen 2

Postadress: 589 33 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/vardboekbacken https://www.linkoping.se/vardboekbacken

 

Enheter:

Hus A

013-20 53 33

Hus B

013-20 76 07

Hus C

013-20 56 96

 

Senast uppdaterad den 31 januari 2022