Hoppa till huvudinnehåll

Gläntan Spinnrocken

Gläntan och Spinnrocken drivs av Linköpings kommun och ligger i bostadsområdet T1, inte långt från Linköpings city. Gläntan har 6 lägenheter och Spinnrocken har 7 lägenheter med inriktning mot personer med demenssjukdom

Kontaktman

När du kommer till oss får du en kontaktman. Kontaktmannen deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver.Vårt mål är även att du ska få en meningsfull vardag, social samvaro, kunna vara ute och njuta av fint väder och få möjlighet att delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen

Arbetssätt

Verksamheten kommer att arbeta utifrån IBIC (individens behov i centrum) vilket är ett systematiskt arbetssätt med personcentrerad vård. Arbetet sker i nära samverkan med socialkontoret.

Kost

Maten leveras av Kost och Restaurang.

Kontaktuppgifter

Nora Al Hamed

Samordnare Linköpings kommun

Till e-postformulär för Nora Al Hamed

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 46 68

Kristofer Ivhed

Verksamhetschef Sandrinoparken våning 1, 2 & 5 och Gläntan/Spinnrocken

Till e-postformulär för Kristofer Ivhed

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 51 83

Postadress: Fanjunkaregatan 5

Webbadress: https://www.linkoping.se/vardboglantanspinnrocken https://www.linkoping.se/vardboglantanspinnrocken

Postadress: Fanjunkaregatan 5

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/glantan-spinnrocken/ https://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/glantan-spinnrocken/

Senast uppdaterad den 23 februari 2024